martes, 21 de septiembre, 2021  |  
President,  ‘gràcies’ per la visita, però…. President,  ‘gràcies’ per la visita, però….

- 25 julio, 2021 -

David Vicente Segarra. Diputado provincial y alcalde de La Torre d’en Besora Aquest cap de setmana hem tingut la visita del Ple del Consell... President,  ‘gràcies’ per la visita, però….

David Vicente Segarra. Diputado provincial y alcalde de La Torre d’en Besora

Aquest cap de setmana hem tingut la visita del Ple del Consell a la nostra comarca i, com era d’esperar per als nostres municipis, ha sigut un “brindis al sol” i sé bé de qué parle; en lloc de preocupar-se per les carències que tenim als pobles d’aquesta comarca, s’han preocupat per acompanyar i mostrar el seu suport als alcaldes i regidors del seu partit, el PSOE.

 L’agricultura i ramaderia són, en gran mesura, el sosteniment dels nostres pobles, de la nostra comarca, i ara mateix ens trobem immersos en el procés d’implantació d’un nou PAT (Pla d’acciò Territorial) amb el qual s’acaba de cop en tota l’autonomia municipal en matèria urbanística. I és que, des d’un despatx de València ens volen controlar, per exemple, si es pot ampliar una explotació ramadera o no, si les nostres masies es podran legalitzar i si es pot fer qualsevol obra auxiliar o millora sense infringir cap norma urbanística, si podrem disposar els municipis de xicotetes zones industrials que puguen permetre l’establiment de futures empreses de manera ordenada en l’interior.

Senyors, per a això ja tenim els nostres PGOU o les Normes Subsidiàries en cada municipi.

Aquest govern de Botànic, amb aquest PAT, no està ajudant gens a combatre la maleïda despoblació i per tant, els demanaria que, per dur a terme qualsevol reforma o implantació d’una normativa d’aquest tipus, siga necessari el consens, no només dels alcaldes, sinó de la pròpia gent que està vivint en els pobles que, per altra part, ja prou problemes tenen.

 Aquests pobles tenim falta d’infraestructures, en comunicacions, educatives, de benestar social, patim la manca de diferents centres per a la cura dels nostres majors, per conseguir un interior digne per viure, igualant en serveis a les ciutats.

 Per l’anteriorment dit Sr. Puig, quan torne a l’interior, li demane que no siga per passetjar-se pels nostres municipis observant tot el que hem treballat els governs de Partit Popular, sino per portar propostes concretes per tal de millorar la vida dels nostres veïns i veïnes.

 

Whatsapp Telegram