Noticias Castellón
martes, 03 de octubre del 2023 | Última actualización: 21:25

L’UJI retalla al màxim les inversions i les despeses pel desconeixement del finançament universitari

Tiempo de Lectura: 17 minutos, 13 segundos

Noticias Relacionadas

La rectora anuncia mesures d’estalvi addicionals, no podrà aplicar-se els programes d’estabilització i n’hi haurà restriccions en les noves places a temps complet

El Consell de Govern de la universitat Jaume I de Castelló, ha aprovat nombroses mesures pel funcionament de l’Uji. Una molt rellevant ha sigut la informació facilitada per la rectora, Eva Alcón, per retallar les inversions i despeses del centre universitari perquè aleshores encara no es coneix a quant pujarà el finançament universitari.

Activació de més mesures per a la contenció de la despesa a l’UJI

La rectora Eva Alcón ha informat al Consell de Govern de l’adopció d’una sèrie de mesures d’estalvi addicionals a les que ja s’estaven aplicant davant la incertesa en els ingressos amb els que l’UJI podrà comptar finalment en l’exercici de 2023 per a fer front a les seues despeses. A punt de finalitzar el primer quadrimestre de l’any, encara no s’ha concretat la modificació pressupostària de 30,8 milions per al conjunt del sistema universitari ni la quantitat corresponent al pla pluriennal de finançament. 

Aquestes mesures consistiran en limitar les noves inversions a les estrictament necessàries per al funcionament de la Universitat, per tal de donar preferència a les despeses corrents. A més, en 2023, no es podran aplicar els programes d’estabilització i promoció que preveu la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) que, segons les disposicions transitòries, han d’articular-se abans del 31 de desembre de 2024. Malauradament, fins que no es concrete l’escenari financer i pressupostari resulten econòmicament inviables. Paral·lelament, l’UJI també haurà d’aplicar una política restrictiva en les noves places a temps complet derivades de necessitats docents. 

Alcón també ha explicat que es revisaran els diferents projectes pressupostaris gestionats des dels vicerectorats per reduir despeses corrents que no siguen estrictament necessàries per al funcionament ordinari de la Universitat.

El Consell de Direcció pren aquesta decisió per responsabilitat i prudència mentre no es concreten els ingressos. “Esperem que l’escenari financer es clarifique en les pròximes setmanes i ens oferisca un finançament estructural basal que permeta continuar prestant un servei públic i de qualitat i cobrir les necessitats plurianuals de despeses de personal, incloent els plans d’estabilització de les plantilles, les despeses corrents i les inversions reals i investigació estructural, tal com exigeix la LOSU”, ha assenyalat la rectora. 

La rectora ha recordat que, en desembre, quan la Universitat va aprovar els pressupostos, es va fer una previsió d’ingressos procedents de transferències corrents no afectades de la Generalitat Valenciana que ascendia a 101,8 M d’euros. La quantitat definitiva depenia, per una banda, de què es concretara una modificació pressupostària ampliació del crèdit del conjunt d’universitats públiques en 30,8 milions d’euros per poder fer front a augments retributius.

Per altra, de què s’acordara la distribució del pressupost per a 2023 entre les universitats, en la quantitat consignada per a l’elaboració del pla pluriennal de finançament. Cap d’ambdues mesures s’ha concretat, la qual cosa augmenta la incertesa respecte als ingressos que disposarà l’UJI aquest any.

Altres acords del Consell de govern de l’Uji

L’UJI distingirà a l’Aula de Debat Dones del Grau, Paula Bonet i el Consorci Provincial de Bombers de Castelló
El Consell de Govern ha aprovat la concessió de les distincions extraordinàries a l’Aula de Debat Dones del Grau, pel seu compromís per l’equitat de gènere; Paula Bonet, pel seu compromís amb la cultura, i el Consorci Provincial de Bombers de Castelló pel seu compromís social.

L’Aula de Debat Dones del Grau es va crear el 1987 com a lloc de trobada entre dones per a avançar en la integració i la igualtat i fomentar la cultura al Grau. Són les dones les que han mantingut viva aquesta associació, per la qual han passat al llarg de la seua història més de 800. Forma part del Consell Municipal de Participació Ciutadana des del 1988. L’Aula és més que una associació, i va ser pionera al Grau a l’organització d’actes socioculturals. A més, convoca jornades de salut i interculturals, xerrades, debats, exposicions, repartiment d’aliments i mercats solidaris amb una perspectiva de gènere.

Paula Bonet és llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València en l’especialitat de pintura, i ha completat la seua formació a Santiago de Xile, Nova York i Urbino. El seu treball se centra en la pintura a l’oli, gravat i escriptura. Ha realitzat exposicions a Barcelona, Madrid, Porto, París, Londres, Bèlgica, Urbino, Berlín, Santiago de Xile, València, Miami i Mèxic. També ha publicat una desena de llibres. El 2018 rep l’Alta distinció de la Generalitat Valenciana sent guardonada amb la Medalla al Mèrit Cultural. Des de llavors dirigeix el taller ‘La madriguera‘, un espai de creació i aprenentatge on es desenvolupen tècniques vinculades amb la gràfica i amb la literatura.

El Consorci Provincial de Bombers de Castelló ha superat els 2.600 serveis des de la creació del primer parc al 1988 al Baix Maestrat. Està integrat per més de 400 efectius que atenen diferents tipologies d’emergències a l’àmbit provincial, però també promou la prevenció per a garantir la seguretat integral de la població. A aquestes tasques essencials sumen ara el repte de donar resposta a l’extinció d’incendis forestals en condicions especialment adverses, com els desencadenats a Bejís a l’agost de 2022 i, el més recent declarat a Villanueva de Viver, també atípic per a aquesta època de l’any. La seua trajectòria exemplifica el bon fer i la professionalitat posada al servei del conjunt de la ciutadania. 

L’UJI aprova les funcions i assimilacions retributives dels càrrecs acadèmics no estatutaris

El Consell de Govern ha aprovat les funcions de càrrecs acadèmics propis no estatutaris i les equivalències exclusivament retributives amb els corresponents càrrecs estatutaris.

L’UJI aprova l’oferta de títols propis per al curs acadèmic 2023-2024
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat l’oferta de títols propis per al curs acadèmic 2023-2024.

Pel que fa als màsters propis, l’UJI oferirà 23 propostes: vuit de l’àmbit de la tecnologia i les ciències experimentals, amb un nou Màster Desenvolupament Professional de Videojocs; quatre  de l’àmbit de ciències humanes i socials, amb una nova proposta, el Màster en Unió Europea: Construcció, Funcionament, Accés i Comunicació; cinc en l’àmbit jurídic i econòmic, amb un nou Màster en Direcció de Recursos Humans; i sis en l’àmbit de la salut, amb una nova proposta, el Màster en Tècniques Domiciliàries de Tractament Renal Substitutiu.

Els cursos d’especialització que s’oferiran seran sis: tres en l’àmbit de la tecnologia i les ciències experimentals; un en l’àmbit de les ciències humanes i socials; un de l’àmbit jurídic i econòmic, i un en el sanitari.

En cursos d’expert o experta, la universitat pública de Castelló oferirà 27 cursos: 13 en l’àmbit de la tecnologia i les ciències experimentals, amb dos noves propostes en Mecatrònica i en Bateries i Mobilitat Elèctrica; tres en l’àmbit de les ciències humanes i socials, amb dos nous cursos en Promoció de l’Activitat Física i Estils de Vida Saludable i en Competència Digital Docent; cinc en el camp jurídic i econòmic; i sis en l’àmbit de la salut, amb un nou curs en Assistència en Centres de Naixement.

Pel que fa als cursos de formació permanent, l’UJI oferirà 50 propostes: 17 de l’àmbit de la tecnologia i les ciències experimentals; 12 de l’àmbit de les ciències humanes i socials; 14 de l’àmbit jurídic i econòmic, i set de l’àmbit de la salut.

L’UJI aprova la modificació del pla d’estudis del doble grau en Administració d’Empreses i Dret

El Consell de Govern ha aprovat la modificació del pla d’estudis del doble grau en Administració d’Empreses i Dret. Concretament s’ha realitzat un canvi en la temporalitat de l’assignatura de ‘Pràctiques Externes’ que passa a ser del primer semestre a anual, per tal d’oferir una major flexibilitat a l’estudiantat, de tal forma que puga optar entre realitzar les pràctiques en el primer semestre o el segon. A més, s’ha establert un límit semestral de matrícula de 42 ECTS per semestre, incloent en el còmput les assignatures de Treball de Fi de Grau i de Pràctiques Externes.

L’UJI aprova la modificació del pla d’estudis del Màster universitari Erasmus Mundus en Tecnologia Geoespacial

El Consell de Govern ha aprovat la proposta de modificació del Máster universitari Erasmus Mundus en Tecnologia Geoespacial per tal d’adaptar l’actual pla d’estudis al nou format de memòria verificada, amb l’objectiu de complir amb el Reial Decret 822/2021 pel que s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i el procediment d’assegurament de la seua qualitat.

Concretament, s’han realitzat modificacions en l’estructura del pla d’estudis i la seua explicació, en la classificació de les competències del títol, el reconeixement per experiència professional, i s’ha incorporat a la memòria l’apartat de Mitjans d’informació pública.

L’UJI aprova la modificació del pla d’estudis del Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania

El Consell de Govern ha aprovat la proposta de modificació del Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania per tal d’adaptar l’actual pla d’estudis al nou format de memòria verificada, amb l’objectiu de complir amb el Reial Decret 822/2021 pel que s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i el procediment d’assegurament de la seua qualitat.

Les modificacions que s’han realitzat són l’adscripció a l’àmbit de coneixement segons el RD822/2021, els perfils d’egrés fonamentals, la classificació de les competències del títol, el requisit de llengües per a estudiantat d’altres països, el reconeixement per experiència professional, l’actualització de l’apartat de Personal acadèmic i la incorporació a la memòria de l’apartat de Mitjans d’informació pública.

L’UJI aprova la modificació del pla d’estudis del Màster universitari en Psicologia General Sanitària

El Consell de Govern ha aprovat la proposta de modificació del Màster universitari en Psicologia General Sanitària per tal d’adaptar l’actual pla d’estudis al nou format de memòria verificada, amb l’objectiu de complir amb el Reial Decret 822/2021 pel que s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i el procediment d’assegurament de la seua qualitat.

Les modificacions que s’han realitzat són l’adscripció a l’àmbit de coneixement segons el RD822/2021, la classificació de les competències del títol, el requisit de llengües per a estudiantat d’altres països, el barem en els criteris de selecció i admissió, el sistema d’avaluació d’una assignatura, l’adaptació de la taula de personal acadèmic, l’actualització de l’apartat de Recursos per a l’aprenentatge, l’actualització dels criteris d’accés, la descripció de les metodologies docents, i la incorporació a la memòria de l’apartat de Mitjans d’informació pública.

L’UJI aprova la modificació del pla d’estudis del Màster universitari en Infermeria d’Urgències, Emergències i Cures Crítiques

El Consell de Govern ha aprovat la proposta de modificació del Màster universitari en Infermeria d’Urgències, Emergències i Cures Crítiques per tal d’adaptar l’actual pla d’estudis al nou format de memòria verificada, amb l’objectiu de complir amb el Reial Decret 822/2021 pel que s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i el procediment d’assegurament de la seua qualitat.

Concretament, s’han realitzat modificacions en l’adscripció a l’àmbit de coneixement segons el RD822/2021, els perfils d’egrés fonamentals, la classificació de les competències del títol, el requisit de llengües per a estudiantat d’altres països, el representant del títol, i s’ha incorporat a la memòria l’apartat de Mitjans d’informació pública.

L’UJI aprova la modificació del pla d’estudis del Màster universitari en Investigació en Cervell i Conducta

El Consell de Govern ha aprovat la proposta de modificació del Màster universitari en Investigació en Cervell i Conducta per tal d’adaptar l’actual pla d’estudis al nou format de memòria verificada, amb l’objectiu de complir amb el Reial Decret 822/2021 pel que s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i el procediment d’assegurament de la seua qualitat.

Concretament, s’han realitzat modificacions en l’adscripció a l’àmbit de coneixement segons el RD822/2021, els perfils d’egrés fonamentals, la classificació de les competències del títol, el requisit de llengües per a estudiantat d’altres països, s’han incorporat estructures curriculars específiques, s’ha adaptat la taula de personal acadèmic i s’ha incorporat a la memòria l’apartat de Mitjans d’informació pública.

L’UJI aprova la modificació del Reglament sobre trasllats d’expedient

El Consell de Govern ha aprovat la modificació del Reglament sobre trasllats d’expedient per a actualitzar els requisits d’admissió de l’estudiantat al RD 822/2021. També s’ha suprimit l’annex relatiu als criteris de prelació de l’estudiantat al grau en Medicina de l’UJI amb estudis universitaris oficials estrangers parcials o totals que no han obtingut l’homologació del títol a Espanya.

El Consell de Govern aprova la modificació del Reglament dels estudis de grau a la Universitat Jaume I

El Consell de Govern ha aprovat la modificació del Reglament dels estudis de grau a la Universitat Jaume I per adaptar-los al que disposa el Reial Decret 822/2021, que estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seua qualitat.

Aquest Reial Decret 822/2021 manté l’estructura bàsica de l’oferta acadèmica, actualment vigent, configurada en tres etapes: grau, màster i doctorat. En aquest sentit es consolida que els graus siguen de 240 ECTS amb l’única excepció dels que per directrius europees han de tindre 300 o 360 crèdits o els recollits a la disposició addicional sexta del Reial Decret 822. Aquesta norma introdueix una modificació significativa en canviar l’adscripció dels títols de grau i màster de les cinc branques de coneixement als denominats àmbits de coneixement. A més incorpora possibilitats de disseny novedoses, com ara la promoció de la innovació docent, la incorporació d’estructures curriculars específiques, la Menció Dual o els programes acadèmics de simultaneïtat de dobles titulacions amb itinerari específic. Per últim, es reformula l’estil UJI i tot el procés de verificació, seguiment i renovació de l’acreditació dels títols universitaris oficials. L’acreditació institucional dels centres es configura com una peça essencial en l’assegurament de la qualitat.

Per tant, aquest Reglament pretén ser una referència vàlida per al conjunt de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I, tant des del punt de vista d’organització i planificació, com de la gestió dels estudis de grau.

L’UJI aprova la proposta d’oferta pública d’ocupació del personal docent i investigador per a l’any 2023

El Consell de Govern ha aprovat la proposat d’oferta pública d’ocupació del personal docent i investigador per a l’any 2023 que inclou la convocatòria per torn lliure de 36 places (19 de professorat titular d’universitat, 12 de professorat permanent laboral i cinc per a la incorporació del personal investigador doctor que haja superat l’avaluació del Programa d’Incentivació de la Incorporació i Intensificació de l’activitat investigadora (I3) o que haja obtingut el certificat com a personal investigador establit (R3)) i 19 places de promoció interna per a la categoria de professorat catedràtic d’universitat.

L’UJI aprova la concessió de sis llicències superiors a tres mesos
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la concessió de sis llicències superiors a tres mesos per a realitzar estades fora de la universitat a professorat dels departaments de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia; Història, Geografia i Art; Biologia, Bioquímica i Ciències Naturals; Enginyeria Mecànica i Construcció, i Filosofia i Sociologia.

Les estades es realitzaran en centres dels Països Baixos, els Estats Units, Irlanda, Suècia, Itàlia i a la Universidad Complutense de Madrid. 

L’UJI aprova la modificació de la memòria de verificació del Programa de Doctorat en Història i Estudis Contemporanis

El Consell de Govern ha aprovat la proposta de modificació en el pla d’estudis del Doctorat en Història i Estudis Contemporanis amb la que s’actualitzen determinats apartats com ara la normativa de permanència, els mecanismes de còmput de la labor de tutorització i direcció de tesis, indicadors o recursos. A més, s’inclou la guia de bones pràctiques i es modifiquen les activitats formatives per adaptar-les als requisits de l’Escola de Doctorat. A més, es redueix el nombre de places de nou ingrés que passa de 20 a 7.

El Consell de Govern aprova la memòria de verificació del Programa de Doctorat en Història, Patrimoni i Territori

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la memòria de verificació del Programa de Doctorat en Història, Patrimoni i Territori. Amb aquesta proposta es pretén recuperar un programa de doctorat general d’història que afecta també als àmbits de la geografia humana i regional o la sociologia. La proposta integra un conjunt d’activitats formatives alineades amb el model educatiu de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I  en la que s’inclou la descripció del títol, les competències, l’accés i admissió d’estudiants, les activitats formatives, l’organització del programa i recursos, tant humans com materials, entre d ‘altres aspectes.

Amb aquest nou programa de Doctorat es promourà la investigació històrica, patrimonial i del territori, tant de l’entorn social i geogràfic de l’UJI com a nivell nacional i internacional, fomentant l’establiment de línies i equips d’investigació en els estudis històrics, artístics i geogràfics. A més, es facilitarà la iniciació a la investigació i la formació com a investigadors als graduats en Història, Geografia, Art, Estètica, Sociologia i Història del Dret.

Es tracta d’una opció d’estudis interdisciplinar i plural que abarca els estudis històrics, les seues expressions artístiques, estètiques i culturals, l’àmbit dels estudis geogràfics i els seus condicionants en les relacions humanes i socials, i l’estudi de tots ells des del present i des del camp de les ciències socials.

Pel que fa a la metodologia pretén, a través de l’especialització acadèmica, aprofundir en l’anàlisi del passat des del mètode científic, tenint la versatilitat d’especialitzar als seus alumnes tant en el camp de l’estudi del passat polític, social, artístic i cultural com en la seua evolució històrica des de camp jurídic. Vessants que combinen amb l’estudi del medi natural i dels recursos econòmics i socials que brinden les investigacions des de la Geografia Humana i la Sociologia. Té també per objecte preparar professionals amb un coneixement profund sobre la història i les seues diverses societats, el patrimoni artístic i el medi natural amb capacitat per a intervindre en la seua conservació, difusió i gaudi social, així com per a promoure el coneixement crític de les societats passades i presents, les seues manifestacions artístiques i estètiques contemporànies. 

El Consell de Govern aprova la creació i participació de l’UJI en l’empresa basada en el coneixement ‘BECADI 2023 S.L.

El Consell de Govern ha aprovat la creació de l’empresa de base tecnològica (EBC) ‘BECADI 2023 S.L.’. Aquesta empresa es crea amb la intenció d’explotar coneixement i tecnologia de la qual la Universitat Jaume I és titular, originada a partir dels resultats d’investigació amb títol ‘BECAD-bateria de evaluación de la capacidad y el desempeño’, per la qual cosa la Universitat Jaume I tindrà una participació de capital de l’empresa. Així mateix, s’estableix el percentatge de participació a l’empresa del personal promotor que actualment pertany a la plantilla de l’UJI.

L’UJI aprova els calendaris electorals a Consell i Direcció del Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat els calendaris electorals per a elegir Consell i Direcció del Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting.

Les eleccions al Consell se celebraran el 28 de juny de 2023 amb vot anticipat del 21 al 27 de juny. La presentació de candidatures es podrà realitzar del 7 al 13 de juny i la proclamació definitiva de resultats serà el 5 de juliol.

A continuació, se celebraran eleccions a la Direcció del Departament. Les candidatures es podran presentar del 20 de juliol al 4 de setembre, i l’elecció serà el 14 de setembre, amb vot anticipat del 9 al 13 de setembre. La proclamació definitiva de resultats serà el 19 de setembre i, en cas de fer falta una segona volta, aquesta es duria a terme el dia 22 de setembre.