jueves, 29 de julio, 2021  |  
L’UJI ocupa el segon lloc en el rànquing de l’Observatori de Producció de l’Arquitectura Tècnica a Espanya L’UJI ocupa el segon lloc en el rànquing de l’Observatori de Producció de l’Arquitectura Tècnica a Espanya

- 20 junio, 2021 -

La investigació s'ha centrat en diferents camps de l'edificació com ara els conglomerants sostenibles L’UJI ocupa el segon lloc en el rànquing de l’Observatori de Producció de l’Arquitectura Tècnica a Espanya

La investigació s’ha centrat en diferents camps de l’edificació com ara els conglomerants sostenibles

Castellón Información

La Universitat Jaume I se situa en sisena posició entre les 41 universitats espanyoles analitzades en el nombre total de documents acumulats registrats en la base de dades Web of Science (WOS) vinculats a l’àmbit de l’arquitectura tècnica, segons l’informe de 2020 de l‘Observatori de Producció Científica d’Arquitectura Tècnica d’Espanya, editat per la Universitat de Granada. Si es considera el nombre total de publicacions respecte al número de professorat amb el títol d’arquitectura tècnica, nou docents en el cas de l’UJI en 2020, la posició del centre castellonenc pujaria al segon lloc.

Quant al nombre total de documents científics publicats en la WOS, quatre dels nou docents estan entre els 30 primers i, tres d’ells segons el nombre de cites rebudes. En aquest sentit, la universitat pública de Castelló ocupa la setena posició segons el nombre de cites per autor en la WOS. Entre el professorat adscrit a l’UJI que apareix en l’informe estan Lucía Reig Cerdà; María José Ruá Aguilar; Joaquín Ángel Martínez Moya; María Jesús Máñez Pitarch i Marta Braulio Gonzalo.

Malgrat ser una universitat jove en la qual els estudis d’Arquitectura Tècnica es van implantar en 2005, i que el nombre de professors amb el títol d’arquitecte/a tècnic/a és relativament reduït, cal destacar els resultats obtinguts pel professorat de la Universitat Jaume I en aquest informe. En els últims anys, la investigació s’ha centrat en diferents camps de l’edificació com ara els conglomerants sostenibles, la rehabilitació energètica i regeneració urbana, els materials ceràmics, l’estudi del patrimoni cultural i del patrimoni arquitectònic i les tecnologies avançades d’alçaments gràfics i impressió 3D.

L’objectiu de l’informe presentat és analitzar la investigació realitzada per l’arquitectura tècnica a Espanya, des de la perspectiva de les diferents universitats i el personal docent i investigador. En aquesta edició de 2020 el nombre total d’universitats incloses en l’estudi ha sigut de 52.

L’Observatori de la Producció Científica de l’Arquitectura tècnica a Espanya, editat per la
Universitat de Granada, recopila tota la producció científica dels docents i investigadors amb formació en Arquitectura Tècnica. El responsable de la realització d’aquest treball ha sigut el professor Joaquín M. Durán Álvarez, arquitecte tècnic i docent del Departament de Construccions Arquitectòniques de la Universitat de Granada.

La informació necessària per a l’elaboració de l’informe ha sigut obtinguda a partir de les bases de dades Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier), en l’àmbit internacional, i ÍnDICes en el nacional, fonts documentals que proporcionen registres de documents com a articles de revista, comunicacions a congressos, monografies, capítols de llibre i patents, així com les mètriques necessàries per a l’anàlisi d’autoria. En el cas de les patents, s’ha usat també el registre en INVENES i Espacenet.

En relació amb les tesis, s’han emprat TESEU, DIALNET, REBIUN i TDX. Així mateix, ResearchGate ha permés verificar l’autoria de la producció científica i utilitzar les seues mètriques per a l’anàlisi de dades. La recopilació de dades es va iniciar en 1977 i comprén fins al 2020, incloent tot el col·lectiu d’aquest àmbit a Espanya, uns 70.000, malgrat que la producció científica es basa fonamentalment en els centres universitaris.

Whatsapp Telegram