miércoles, 14 de abril, 2021  |  
L’Oficina del Consumidor de Vila-real oferirà atenció amb cita prèvia i impartirà dues jornades formatives a la ciutadania L’Oficina del Consumidor de Vila-real oferirà atenció amb cita prèvia i impartirà dues jornades formatives a la ciutadania

- 25 febrero, 2021 -

Hi haurà tres dies d'atenció setmana, dilluns i dijous de 9.30 a 13.30 i en dimarts de 16 a 19 i el servei es... L’Oficina del Consumidor de Vila-real oferirà atenció amb cita prèvia i impartirà dues jornades formatives a la ciutadania

Hi haurà tres dies d’atenció setmana, els dilluns i dijous de 9.30 a 13.30 hores, mentre que en dimarts estarà operativa a la vesprada, de 16 a 19 hores i el servei es prestarà a la Casa dels Mundina. La cita es podrá demanar a través de web municipal o el telèfon de l’Ajuntament. ontracte ha sigut adjudicat a la Unió de Consumidors Plana Baixa-l’Alcalatén durant un any, prorrogable fins a quatre anys, per un import de 17.961 euros anuals.

Castellón Información

Com ja va avançar aquest diari, lOficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) es reactiva a partir d’aquest pròxim dilluns 1 de març després de l’adjudicació d’un nou contracte per a garantir aquest servei d’atenció a la ciutadania, que es prestarà tres dies a la setmana a la Casa dels Mundina. La regidora de Proximitat, Miriam Caravaca, ha explicat que “sabem que és un servei molt demandat pels veïns i veïnes, especialment en un moment de crisi econòmica com l’actual, i hem fet tot el possible per a agilitar la tramitació del nou contracte, que ja està adjudicat i per tant a partir del pròxim 1 de març l’oficina estarà de nou oberta per a assessorar a totes les persones que ho necessiten”.

L’OMIC prestarà servei els dilluns i dijous de 9.30 a 13.30 hores, mentre que en dimarts estarà operativa a la vesprada, de 16 a 19 hores. És necessari sol·licitar cita prèvia a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Vila-real o trucant al telèfon 964 540 000. El contracte ha sigut adjudicat a la Unió de Consumidors Plana Baixa-l’Alcalatén durant un any, prorrogable fins a quatre anys, per un import de 17.961 euros anuals. 

El personal de l’oficina prestarà informació, orientació i assessorament a la ciutadania dels seus drets com a consumidors, així com activitat de mediació. Entre les seues funcions també estarà la de tramitació de reclamacions per via extrajudicial i davant la Junta Arbitral de Consum, així com la interposició de denúncies i queixes davant els organismes competents; elevar, a instàncies de les parts interessades, sol·licitud de dictamen o, si escau, d’arbitratge a l’òrgan corresponent, acompanyant a la citada sol·licitud informació completa i detallada de la qüestió; i prestar assessorament municipal en matèries relacionades amb el consum.

Així mateix, l’adjudicatari també es compromet a “realitzar dues jornades formatives en matèria de consum dirigides a la ciutadania de Vila-real tendents a aconseguir un millor coneixement per part dels consumidors i les consumidores en relació amb els seus drets i obligacions”, segons es recull en el contracte, entre altres funcions com elevar consultes al Consell de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.

Whatsapp Telegram