lunes, 23 de mayo, 2022  |  

- 25 mayo, 2021 -

El consistori ha publicat una nova licitació amb l'objectiu d'oferir una altra oportunitat a aquelles persones interessades

El consistori ha publicat una nova licitació amb l’objectiu d’oferir una altra oportunitat a aquelles persones interessades

Castellón Información

L’Ajuntament de Xilxes ha publicat la licitació per a l’explotació d’un dels quioscos de la zona de domini públic de la platja del municipi amb la finalitat d’oferir aquest servei durant la temporada estival a aquelles persones que visiten el litoral.

La licitació suposa l’explotació del lloc Q3 durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre de 2021 i s’adjudicarà a través de concurs públic segons l’únic criteri de major preu proposat, fixant-se el cànon en un mínim de 3.000 €.

Després d’esgotar un primer període en el qual no s’han rebut ofertes, el consistori ha publicat una nova licitació amb l’objectiu d’oferir una altra oportunitat a aquelles persones interessades. Així doncs, les ofertes hauran de presentar-se únicament de manera telemàtica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic abans del dia 24 de juny. El plec de condicions pot consultar-se en el tauler d’anuncis de la Seu Electrònica i en la web municipal.

 

Whatsapp Telegram