sábado, 19 de junio, 2021  |  
Xilxes anuncia que el PP va atorgar la redacció del PGOU a la plica més cara i va amplià el contracte a 250.000 euros  Xilxes anuncia que el PP va atorgar la redacció del PGOU a la plica més cara i va amplià el contracte a 250.000 euros 

- 1 julio, 2017 -

L'Auditoria Urbanística ha donat a conèixer que l'empresa no va realitzar les millores proposades inicialment en l'adjudicació Xilxes anuncia que el PP va atorgar la redacció del PGOU a la plica més cara i va amplià el contracte a 250.000 euros 

L’Auditoria Urbanística ha donat a conèixer que l’empresa no va realitzar les millores proposades inicialment en l’adjudicació

Castellón Información 

Els resultats de l’Auditoria Urbanística realitzada per l’Ajuntament de Xilxes han donat a conèixer les irregularitats de la gestió duta a terme pel Partit Popular en els PAI’s de golf del municipi, la qual ha posat sobre la taula dades d’interès relatives a la contractació dels serveis per a la redacció del PGOU, que es van concedir a la plica més cara de les 4 acceptades per una quantia de 204.000 euros.

El document ha revelat que aquest contracte administratiu de consultoria i assistència per a la redacció del PGOU es va modificar mitjançant sessió plenària de juliol de 2012 incrementant-lo un 20% fins als 255.351,71 euros, quantitat invertida en un pla que el PP mai va aprovar i que actualment segueix donant preferència al desenvolupament de dos camps de golf.

L’Auditoria Urbanística també ha evidenciat l’incompliment de les millores proposades per l’empresa encarregada de redactar el PGOU. La implantació d’un Sistema d’Informació Geogràfica, la creaciód’una pàgina web específica denominada Web del Pla General d’Ordenació Urbana de Xilxes o la creació d’una Oficina d’Atenció Ciutadana són algunes de les millores exigibles al contractista que mai es van dur a terme.

Les conclusions principals d’aquest estudi urbanístic, que s’han fet públiques recentment, han tret a la llum que la gestió del Partit Popular de Xilxes ha suposat la pèrdua d’11.450.185,35 € corresponents als avals que per llei havien de dipositar els urbanitzadors dels dos PAI’s de golf, ambels quals l’Ajuntament no va subscriure cap conveni urbanístic.

Whatsapp Telegram