Noticias Castellón
domingo, 14 de agosto del 2022 | Última actualización: 22:06

Una empresa local l'encarregada de l'enllumenat públic d'Almassora

Tiempo de Lectura: 1 minutos, 47 segundos

Noticias Relacionadas

L'Ajuntament d'Almassora ha adjudicat aquesta setmana per 165.013 euros el contracte de manteniment integral de l'enllumenat públic i de les instal·lacions elèctriques dels edificis municipals a una empresa local. La companyia, Electricitat Julían Marín SL, ha vençut a les altres quatre candidates que havien presentat les seues ofertes i serà la responsable d'aquestes funcions durant un any. Cal recordar que l'àrea de Contractació va traure a licitació el servei per 187.550 euros.

El plec de condicions inclou l'obligació a l'empresa de complir amb el manteniment i reparació de l'enllumenat públic, edificis i instal·lacions de titularitat del consistori, així com la revisió preventiva d'aquestes, els arranjaments corresponents, les reposicions o les modificacions necessàries. L'Ajuntament signarà aquest contracte pel fet que manca de mitjans personals per a realitzar aquestes actuacions amb personal propi.

La companyia deurà també respondre a les instal·lacions elèctriques provisionals per a dur a terme actes organitzats per les diferents àrees del consistori. Una de les funcions més importants és la inspecció dels sistemes elèctrics per a previndre deficiències en les prestacions o accidents amb persones o elements. D'aquesta manera, l'Ajuntament aconsegueix minimitzar al màxim les operacions d'urgència a conseqüència d'avaries o fallades imprevistes.

Durant els pròxims dies, el consistori i l'empresa d'Almassora formalitzaran el contracte. Així, la mercantil estarà obligada a la reparació immediata de qualsevol avaria o desperfecte greu que puga posar en perill la seguretat de les persones del municipi en un termini màxim de 30 minuts des del llançament de l'avís. Per això, la signatura compta amb un servei de guàrdia 24 hores els 365 dies a l'any.

Finalment, els criteris d'adjudicació del personal tècnic del consistori fixaven els següents paràmetres: menor import de l'oferta econòmica del cànon bàsic valorada de zero a 40 punts, preu del subministrament de material valorada de zero a 25 punts, oferta econòmica per a treballs d'instal·lacions provisionals valorada de zero a 25 punts, preu de la mà d'obra de zero a cinc punts i millores al servei actual de zero a cinc punts.