Noticias Castellón
martes, 03 de octubre del 2023 | Última actualización: 23:21

L’UJI i la UEM creen una unitat mixta per a investigar sobre les malalties neurodegeneratives

Tiempo de Lectura: 2 minutos, 30 segundos

Noticias Relacionadas

La nova unitat és fruit del treball conjunt dut a terme durant els últims 15 anys pels doctors Javier S. Burgos i Carlos Ramírez

La Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat Europea de Madrid han creat una Unitat Mixta d’Investigació en malalties neurodegeneratives per al desenvolupament d’activitats i projectes científics en aquest àmbit que afavorisquen una investigació d’excel·lència i uns resultats científics d’alt impacte i que serà coordinada per Javier S. Burgos en l’UJI i per Carlos Ramírez en la UEM.

En concret, la nova Unitat Mixta realitzarà projectes conjunts d’investigació en el camp de les malalties neurodegeneratives; col·laborarà en l’organització de congressos, simposis, jornades o conferències i promourà accions de formació del personal científic i tècnic. Anualment, presentarà una memòria científica anual del treball realitzat i els resultats obtinguts.

Per a dur a terme la seua activitat la unitat compta, inicialment, amb un equip de personal docent i investigador format per Javier S. Burgos, María Muriach i Francesc d’Assís Ros de la Unitat Predepartamental de Medicina de l’UJI, i Carlos Ramírez, Isabel Font, Frida Hernández i Noemí Blanco del Departament d’Infermeria i Nutrició de la UEM i podrà compartir diverses instal·lacions científiques de tots dos centres d’investigació.

“Amb la signatura d’aquest conveni, ha comentat el professor Burgos, fem un pas fonamental en la relació històrica entre els dos grups d’investigació i enfortim el vincle entre les facultats de Ciències de la Salut de totes dues universitats. La col·laboració de tots dos grups potenciarà la investigació, la docència i la transferència en una àrea tan crítica com són les malalties neurodegeneratives”.

Carlos Ramírez, professor de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat Europea de Madrid ha explicat que “la constitució d’aquesta figura impulsarà de manera decidida la investigació en totes dues institucions. És fer un pas avant amb l’objectiu de l’excel·lència en la investigació en un camp tan important per a la societat com són aquest tipus de patologies”.

“A Espanya, si sumem les malalties més prevalents (alzheimer, párkinson i esclerosi múltiple) superem el milió de malalts, però també hi ha altres malalties neurodegeneratives que cal atendre i sobre les quals hem de continuar investigant, com les malalties neuromusculars o malalties rares com l’ELA. La constitució d’aquesta Unitat Mixta és un xicotet pas en aquest sentit”, ha indicat Javier S. Burgos de l’UJI.

La nova unitat és fruit del treball conjunt dut a terme durant els últims 15 anys pels doctors Burgos i Ramírez, els qui han col·laborat estretament en diversos projectes d’investigació de l’àrea de les malalties neurodegeneratives. Tenen publicats conjuntament una dotzena d’articles indexats en el JCR i han sigut inventors en sis patents i des de l’arribada del doctor Burgos a l’UJI s’han sol·licitat tres projectes en els quals el doctor Ramírez forma part de l’equip investigador.