Noticias Castellón
jueves, 30 de noviembre de 2023 | Última actualización: 00:51

Borriana aprova el finançament amb un préstec de poc més de 1,4 milions per a inversions municipals

Tiempo de Lectura: 2 minutos, 54 segundos

Noticias Relacionadas

Permetrà mamprendre projectes inclosos en l’estratègia Edusi com la passarel·la del Clot i la millora i condicionament de l’entorn de l’Arenal, entre d’altres

Castellón Información

Borriana ha aprovat a través d’un decret d’Alcaldia l’adjudicació d’una operació de préstec per import d’1.458.731,43 euros, per al finançament de part de les inversions incloses en el Pressupost Municipal d’enguany, segons ha explicat la regidora delegada d’Hisenda, Cristina Rius.

Així, ha recordat que el pressupost per a 2022 aposta per “un ambiciós pla d’inversions” que contribuïsquen com més de pressa millor a la “reactivació econòmica de la nostra ciutat i pel manteniment i reforç d’ajudes als col·lectius socials, i per a no perdre oportunitats de desenvolupament i creixement de la ciutat, la qual cosa exigeix acudir a l’endeutament per al finançament de part de les inversions”.

Per a la subscripció del préstec aprovat, del qual es donarà compte en el pròxim ple ordinari del mes de maig, l’àrea d’Hisenda ha sol·licitat ofertes i han concorregut quatre entitats al concurs obert. Una vegada analitzades les ofertes presentades i tenint en compte els criteris de selecció previstos, l’operació financera ha sigut adjudicada a Unicaja Banco SA, per ser l’oferta més avantatjosa econòmicament.

En aquest sentit, Rius ha ressaltat les condicions del préstec de l’entitat bancària Unicaja Banco SA, amb un interès variable d’euríbor trimestral + un diferencial de 0,28% amb un termini d’amortització d’11 anys, un any de carència i 10 d’amortització.

Cristina Rius ha manifestat que el govern municipal compleix el principi de “prudència financera” i l’objectiu d’“estabilitat pressupostària”, alhora que ha subratllat que el percentatge de despesa que suposa la càrrega financera respecte de l’import total del pressupost “es manté en una línia estable”.

Sobre aquest tema, la responsable de l’àrea ha posat en relleu “la constatació que l’Ajuntament compta amb la suficient capacitat per a fer front en el temps a les obligacions que es deriven d’aquesta operació creditícia”.

Igualment, ha destacat que amb “l’esforç” realitzat en anys anteriors per a rebaixar el deute, el govern municipal va liquidar el pressupost del passat any 2021 amb un deute de 5.888.788 euros, que suposa una ràtio d’endeutament del 17,75 per cent, “molt inferior al que ens vam trobar a l’inici de la passada legislatura d’un 48 per cent”.

Afirmació que ha realitzat amb les dades de l’últim any a la mà, “en els quals clarament es pot comprovar com el deute municipal en els últims 6 anys s’ha reduït en més de 8,4 milions d’euros, la qual cosa suposa una reducció significativa per habitant fins als 168 euros actuals.

Projectes que es mamprendran

Els prop d’1,5 milions d’euros de l’operació de préstec permetran a l’Ajuntament de Borriana mamprendre projectes inclosos en l’estratègia Edusi com la passarel·la del Clot i la millora i condicionament de l’entorn de l’Arenal i el Clot, per al qual el consistori destinarà 675.000 euros, que suposa el 50% de la inversió prevista, ja que es completarà amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder).

Igualment, 253.031 euros més es destinaran a l’adequació de l’edifici de la Casa de Cultura, inversió que també es complementarà amb el 50% dels fons Feder, quantitat que s’afig al finançament ja previst en l’anterior exercici de 400.000 euros, per la qual cosa el pressupost global per a l’adequació de la Casa de Cultura serà aquest any d’1 milió d’euros, aproximadament.