Noticias Castellón
martes, 03 de octubre del 2023 | Última actualización: 21:25

Amics de Vinaròs convoca el XV Premio d’Investigació Històrica Borràs Jarque

Tiempo de Lectura: 1 minutos, 33 segundos

Noticias Relacionadas

El premio esta dotat amb l’edició de 550 exemplars del treball guanyador

L’Associació Cultural Amics de Vinaròs ha convocat el XV Premi d’Investigació Històrica Borràs Jarque. L’objectiu del premi es la promoció especifica de la investigació científica desenvolupada per investigadors que desitgen dur a terme un projecte d’investigació, la temàtica del qual estiga relacionada preferentment amb Vinaròs, en el camp de les humanitats o ciències socials.

Els treballs presentats hauran de ser originals i inèdits, no havent sigut presentats, ni publicats amb anterioritat.

L’entrega podrà fer-se no més tard del dia 31 d’octubre d’aquest any personalment o per correu a l’adreça postal: Associació Cultural Amics de Vinaròs, carrer Carreró 53, o al apartat de Correos 262 de Vinaròs.

Un premi de 3.000 euros

El premi tindrà una dotació econòmica de 3.000 euros que serà aplicat íntegrament per Amics de Vinaròs en l’edició i publicació de l’obra de la manera següent, una única edició mínima de 550 exemplars del treball seleccionat, els quals seran facilitats gratuïtament per major difusió del mateix.

Si es donés la circumstància de què el guanyador del premi fos una persona jove, entenent com a jove el criteri que usa la Generalitat Valenciana per al seu Carnet Jove, rebrà 500 euros en metàl·lic en concepte de motivació per a la continuació de les seues investigacions.

L’avaluació del treball serà realitzada per un jurat qualificador que valorarà els treballs i atorgarà el premi, podent declarar-se desert si al seu parer s’estimarà que cap reuneix els requisits, nivell científic adequat, o mèrits necessaris. El jurat estarà compost per cinc personalitats de reconegut prestigi una de les quals representarà a l’Ajuntament, una altra a l’associació i els tres restants a decidir per la junta de govern de l’associació.