Noticias Castellón
domingo, 25 de febrero de 2024 | Última actualización: 09:03

Vila-real revisa els llocs del mercat ambulant per mantenir la llicència municipal un any més

Tiempo de Lectura: 1 minutos, 39 segundos

Noticias Relacionadas

Els titulars de les autoritzacions han de presentar a l'Ajuntament abans del 29 de febrer la documentació que ratifica la seua idoneïtat

L'Ajuntament de Vila-real ha obert expedient per verificar el compliment dels requisits exigibles per mantenir les llicències de venda que concedeix als llocs en els mercadets. L'ordenança municipal recull la necessitat de comprovar aquesta documentació anualment per a mantenir l'autorització del consistori.

El reglament està detallat a l'ordenança municipal de venda no sedentària aprovada pel ple en novembre de 2014 per a regular aquests mercats amb periodicitat fixa. Per això, la regidora de Mercats, Ana Torres, ha ordenat al departament de Fires i Mercats la incoació d'aquest expedient de verificació per a recollir la documentació i sol·licitar els informes necessaris per a la seua tramitació.

Per a açò, els titulars de les actuals autoritzacions de venda no sedentària hauran de presentar abans del 29 de febrer la següent documentació: instància, certificat actualitzat de situació censal de l'Agència Tributària, certificat actualitzat de situació d'alta en el corresponent règim de la Seguretat Social i pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil acompanyada de justificant del pagament. No obstant açò, el personal municipal encarregat de la seua verificació podrà requerir documentació addicional per a comprovar el compliment de l'ordenança.

En la informació publicada en el tauler d'anuncis municipal l'Ajuntament de Vila-real recorda que la verificació de la documentació podrà generar un expedient sancionador. De igual manera, la no presentació de la documentació requerida està tipificada en l'ordenança municipal com una infracció molt greu.

La documentació haurà de presentar-se en el Registre General de l'Ajuntament de Vila-real mitjançant el tràmit Autoritzacions de llocs de venda no sedentària fixa agrupada (mercadets), preferentment telemàticament a través de la seu electrònica o alternativament de forma presencial. Per a aquells que desitgen consultar-la, l'ordenança de venda no sedentària de l'Ajuntament de Vila-real també està disponible de forma electrònica