jueves, 24 de junio, 2021  |  
Santa Magdalena oferirà el Certificat de Professionalitat de Jardineria i Restauració del Paisatge Santa Magdalena oferirà el Certificat de Professionalitat de Jardineria i Restauració del Paisatge

- 10 julio, 2020 -

Seran els departaments de Serveis Socials, dels ajuntaments del 'Pacte Maestrat Litora' els que s'encarregaran de seleccionar als alumnes Santa Magdalena oferirà el Certificat de Professionalitat de Jardineria i Restauració del Paisatge

Seran els departaments de Serveis Socials, dels ajuntaments del ‘Pacte Maestrat Litora’ els que s’encarregaran de seleccionar als alumnes

Castellón Información

Les entitats locals que formen part del projecte “Pacte Maestrat Litoral”, al qual pertany l’Ajuntamentde Santa Magdalena de Polpis, informen que pretenen posar en marxa el Certificat de Professionalitat Agrària de nivell 3 de Jardineria i Restauració del Paisatge.

Seran els departaments de Serveis Socials, dels diferents ajuntaments, els que s’encarregaran de seleccionar als alumnes, que hauran de tindre elssegüents requisits mínims: estar desocupats i inscrits en el Servef, disponibilitat de carnet i vehicle propi, ja que les sessions s’impartiran a Benicarló i complir amb els requisits establits en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge. A més, necessàriament cal posseir almenys un delssegüents requisits: tindre el títol de Batxiller, com a mínim, tindre qualsevol certificat de professionalitatde nivell 3, tindre un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional. Complir el requisit d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponentsproves d’accés. Tindre superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys. Tindre acreditades les competències clau de nivell 3: Matemàtiques, Llengua Castellana, Anglés (en cas que el curs incloga un mòdul d’aquest idioma), Valencià (si el curs s’imparteix en aquest idioma).

Per a sol·licitar més informació o per a inscriure’ss’haurà de demanar cita prèvia al telèfon dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa Magdalena (650 92 31 96), abans del dijous 16 de juliol.

Whatsapp Telegram