Noticias Castellón
miércoles, 29 de junio del 2022 | Última actualización: 15:04

Reciplasa estudia la manera de tractar els residus sanitaris com les mascaretes i guants

Tiempo de Lectura: 2 minutos, 12 segundos

Noticias Relacionadas

L’entitat ha contactat amb l’Associació Nacional d’Empreses Públiques de Medi Ambient per conèixer quines propostes existeixen

Castellón Información

L’empresa pública per a la gestió de residus de la zona centre de la província de Castelló, Reciplasa, ha celebrat un consell d’administració telemàtic en el qual s’han tractat diferents aspectes relatius a la gestió de l’ens i en el qual tots els acords han sigut adoptats per unanimitat. El president de Reciplasa, Ignasi Garcia, explica que “hem recollit la proposta de dos consellers i buscarem la fórmula adequada per al tractament dels residus de material de protecció individual com a guants o màscares, ja que existeix la previsió que augmentarà la seua arribada a la planta durant els pròxims mesos”.

En aquest sentit, Reciplasa ha contactat ja amb l’Associació Nacional d’Empreses Públiques de Medi Ambient amb la finalitat de conéixer quines propostes existeixen sobre aquest tema i ha fet un requeriment a la Càtedra Reciplasa-UJI per a la gestió de residus urbans perquè es puguen dur a terme els estudis pertinents sobre aquest tema i presentar al més prompte possible un informe que podria ser dels primers en la matèria a nivell estatal. “Ens preocupa poder aprofitar al màxim tots els residus que arriben a les nostres instal•lacions i davant la previsió que augmente considerablement l’arribada d’aquests materials, volem estar preparats per a reduir el seu impacte ecològic”, indica Garcia.

D’altra banda, el consell d’administració ha aprovat la remissió a la UTE Explotación Onda, encarregada de la planta de Reciplasa, d’un escrit sol•licitant l’execució urgent d’un requeriment, efectuat per la Direcció General de Qualitat Ambiental, en relació amb el subministrament de maquinària per a facilitar les labors de triatge dels treballadors enfront del Covid-19, incrementant, en el seu cas, els percentatges de recuperació de les instal•lacions. El president argumenta que “aquesta inversió estava prevista en el Projecte de Gestió i a causa de la situació s’accelerarà el procés, per la qual cosa tindrem aquesta maquinària quan abans per a realitzar una millor gestió dels residus i augmentar la seguretat dels treballadors”.

Un altre dels acords que s’ha pres per unanimitat ha sigut la formulació dels comptes anuals de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2019, en la qual les xifres més significatives llancen que el volum de facturació ha sigut de 14,5 MM € (similar al del 2018) i el resultat ha sigut de 0,5 MM €; en aquest sentit, el Consell ha realitzat la proposta de destinar aquest resultat a compensar pèrdues d’exercicis anteriors i a reserves voluntàries.