Noticias Castellón
domingo, 05 de febrero del 2023 | Última actualización: 20:42

Nules tanca l’exercici de l’any 2020 amb un romanent de tresoreria de quasi dos milions d’euros

Tiempo de Lectura: 2 minutos, 15 segundos

Noticias Relacionadas

Baixa el deute un 30% des de l’any 2015 i se situa en un 10,87%

Castellón Información

L’Ajuntament de Nules ha tancat l’exercici de l’any 2020 amb un romanent de tresoreria de quasi dos milions d’euros, en concret el total és de 1.723.740,28 euros, unes dades que per a l’equip de govern demostren que sap gestionar i que està fent bé les coses ja que “és el primer exercici complet que ha gestionat l’actual govern local”, matisa el regidor d’Hisenda, Guillermo Latorre.

A més, s’ha aconseguit seguir baixant l’endeutament que a data 31 de desembre del 2020 se situa al 10,87%. Sobre això, l’alcalde, David García, recorda que “en data 13 de juny del 2015, a l’inici de l’anterior legislatura, l’endeutament era del 31,72%, i anem a seguir treballant en aquesta línia per a que l’endeutament s’acoste a zero”.

No obstant això, des de l’Ajuntament de Nules es destaca que l’informe del departament d’intervenció que acompanya aquesta liquidació del pressupost de l’exercici 2020 conclou que es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de despesa al no excedir els límits de despesa en l’exercici, i també es compleix el límit d’endeutament.

Així doncs, el romanent de tresoreria per a despeses generals és de 165.760,59 euros que es preveu destinar amb l’aprovació del plenari, a celebrar aquest mes de març, al pagament de factures i d’hores extres a personal de l’ajuntament.

Amb tot, des de l’ajuntament s’assenyala que l’endeutament d’altres administracions públiques perjudica l’economia local ja que hi ha un deute de 1.498.913,43 euros de diferents subvencions atorgades al consistori en exercicis anteriors que a hores d’ara encara no han sigut abonades.

En concret, la Generalitat Valenciana deu a l’Ajuntament de Nules 1.303.567,27 euros i la Diputació Provincial de Castelló 183.556,25 euros, “demanarem principalment a la Generalitat Valenciana que no ofegue més els ajuntaments i que abone el més aviat possible aquests diners, en el cas de Nules s’ha tingut que fer front a aquestes despeses que afecten a la tresoreria municipal”, comenta el regidor d’Hisenda.

Des de l’ajuntament es vol destacar l’esforç portat a terme al llarg de l’any 2020, un exercici marcat per la pandèmia, davant açò l’alcalde vol remarcar que “aquest romanent no és una conseqüència de no haver fet festes o altres actes donat que, en el seu dia, es va acordar deixar eixes partides sense consignació, per tant aquest romanent positiu te a veure amb la bona gestió portada a terme per l’ajuntament”.