Noticias Castellón
domingo, 05 de febrero del 2023 | Última actualización: 23:44

Nules aconsegueix tancar l'exercici 2021 amb un dels romanents més alts dels últims anys

Tiempo de Lectura: 2 minutos, 11 segundos

Noticias Relacionadas

Més de quatre milions d'euros que ajuden a seguir baixant el deute que ja se situa en un 8,75 per cent

Castellón Información

L’Ajuntament de Nules ha tancat l’exercici de l’any 2021 amb un romanent de tresoreria de més de quatre milions d’euros, en concret el total és de 4.216.011,39 euros, unes dades que per a l’equip de govern demostren que sap gestionar i que està complint amb els objectius marcats ja que “s’estan sanejant els comptes municipals i les xifres de la liquidació de l’exercici 2021 són molt positives, de fet el romanent de tresoreria total és el més elevat dels últims anys amb més de quatre milions d’euros, un 59% major que el corresponen a l’exercici de l’any 2020”, explica el regidor d’Hisenda, Guillermo Latorre.

A més, s’ha aconseguit seguir baixant l’endeutament que al mes de desembre del 2021 se situava en un 8,75% amb 1.351.771,57 euros quan al mes de juny de l’any 2015, a l’inici de l’anterior legislatura, l’endeutament era de més del 30% amb 3.090.144,89 euros “i anem a seguir treballant en aquesta línia per a que l’endeutament s’acoste a zero”, matisa Latorre.

No obstant això, des de l’Ajuntament de Nules es destaca que l’informe del departament d’intervenció que acompanya aquesta liquidació del pressupost de l’exercici 2021 conclou que es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de despesa al no excedir els límits de despesa en l’exercici, i també es compleix el límit d’endeutament.

Amb tot, el romanent de tresoreria per a despeses generals és de 1.796.724,36 euros que es preveu destinar, amb l’aprovació del plenari, a inversions; a més, la quantitat referent al patrimoni municipal del sòl és de 934.032,03 euros. Davant açò, l’alcalde David García, assenyala que “amb aquestes xifres l’ajuntament pot disposar de quasi tres milions d’euros per a invertir en actuacions de millora del municipi, per tant anem a consensuar projectes amb els diferents grups municipals per a així portar al ple del mes d’abril les propostes per a la seua aprovació”.

Des de l’ajuntament es vol destacar a més l’esforç portat a terme al llarg de l’any 2021 i també la gestió econòmica realitzada en aquesta legislatura que no sols s’ha reflectit en el romanent positiu també en la reducció del període mitja de pagament a proveïdors (PMP)  que s’ha reduït fins als 26,49 dies.