Noticias Castellón
viernes, 23 de febrero de 2024 | Última actualización: 17:18

La Universitat Jaume I cobreix el 99,23% de les places oferides a nou estudiantat per al curs 2023-24

Tiempo de Lectura: 3 minutos, 11 segundos

Noticias Relacionadas

El Grau en Medicina continua sent la titulació amb major llista d'espera a la universitat pública de Castelló i amb la nota de tall més elevada (13,270)

La Universitat Jaume I ha conclòs la fase de preinscripció en les titulacions oficials amb una adjudicació del 99,23% de les 2.973 places de nou ingrés oferides en les 34 titulacions per al curs 2023-2024. Així, en aquesta convocatòria única de preinscripció, l'UJI cobreix de nou al 100% les places de nou ingrés en pràcticament tots els seus graus.

El Grau en Medicina continua sent la titulació amb major llista d'espera a la universitat pública de Castelló i amb la nota de tall més elevada (13,270). Completen l'oferta a la Facultat de Ciències de la Salut els graus en Infermeria i Psicologia, amb una àmplia llista d'espera.

A la Facultat de Ciències Humanes i Socials els graus més demandats són el Grau en Mestre/a d'Educació Primària, el Grau en Mestre/a d'Educació Infantil i el Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Mentre, a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, els títols amb major demanda han sigut, a més del nou Grau en Bioquímica i Biologia Molecular, el Grau en Enginyeria Informàtica i el Grau en Arquitectura Tècnica. Per últim, en la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques els graus amb més llista d'espera són Criminologia i Seguretat, Dret i Administració d'Empreses.

Pel que fa a les notes de tall, destaca que a tots els centres de la Universitat hi ha títols que estan per damunt del 10. A més de l'esmentada Medicina, destaquen Biologia i Bioquímica Molecular amb 12,467, Infermeria amb 12,178, el Doble Grau en Administració d'Empreses amb 11,506, Matemàtica Computacional amb 11,078, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport amb 10,550, Química amb 10,261, Traducció i Interpretació amb 10,229 i Psicologia amb 10,089.

La vicerectora d'Estudiantat i Vida Saludable, Mamen Pastor Verchili, ha valorat molt positivament els resultats de preinscripció: «la gran demanda de places i les àmplies llistes d'espera en molts títols dels quatre centres suggereixen que tant l'oferta acadèmica de l'UJI com les seues instal·lacions resulten molt atractives per al futur estudiantat i les seues famílies. Ens consolidem com a universitat pública de referència».

Per la seua banda, la vicerectora d'Estudis i Formació Permanent, Isabel García Izquierdo, ha destacat que «un any més es constata que l'actualització de l'oferta que s'està portant a terme juntament amb els Centres està donant els seus fruits, tant pel que fa a la demanda, com pel que fa a la pujada de la mitjana global de les notes de tall de la Universitat, el que redunda, sens dubte, en una millora de la qualitat dels títols».

Les reclamacions als resultats de preinscripció es podran realitzar per via telemàtica del 17 al 19 de juliol, mentre que l'alumnat admès formalitzarà la matrícula també del 17 al 19 de juliol segons el dia i l'hora assignats a través de la web http://matricula.uji.es/. Les assignacions de vacants i matrícula no presencial de vacants es realitzaran  els dies 21 i 22 de juliol (1a assignació), 25 i 26 de juliol (2a assignació) i 28 i 29 de juliol (3a assignació).

L'estudiantat que es matricule en la Universitat Jaume I comptarà amb facilitats per a efectuar el pagament de l'import de la seua matrícula, com ara el fraccionament en un màxim de vuit terminis o les convocatòries pròpies de l'UJI d'ajudes per a la matrícula. Les persones interessades poden trobar més informació sobre la matrícula així com un vídeo tutorial en la web: https://www.uji.es/perfils/estudiantat/v2/nou-estudiantat/grau/matricula/