miércoles, 27 de octubre, 2021  |  
Facsa marca el full de ruta per a garantir el proveïment d’aigua a Vila-real que augmentarà la demanda un 26% d’ací a 25 anys Facsa marca el full de ruta per a garantir el proveïment d’aigua a Vila-real que augmentarà la demanda un 26% d’ací a 25 anys

- 30 junio, 2021 -

El Pla director s'aprovarà enguany, té una inversió de 60 milions i aposta per la implantació de la telelectura i la renovació de deu... Facsa marca el full de ruta per a garantir el proveïment d’aigua a Vila-real que augmentarà la demanda un 26% d’ací a 25 anys

Com a principals objects del Pla director de Facsa que compta amb una inversió de 60 milions d’euros, la implantació de la telelectura a la totalitat del proveïment, la renovació de fins a deu km de canonades de fibrociment i avançar cap a la sostenibilitat del servei amb la instal·lació de plantes fotovoltaiques en els depòsit.

En 2020 va haver un volum servit pròxim als 4 milions de metres cúbics, la capacitat de producció està en un 39%, amb un marge del 61% i el principal problema és l’emmagatzemament dels pous, que s’han d’omplir dues vegades al dia

Castellón Información/S.N.

Vila-real ha presentat junt amb Facsa el Pla director de proveïment d’aigua potable que definirà les necessitats i millores hídriques per als pròxims 25 anys i grantirà el proveïment davant el creixement empresarial i d’habitants que s’espera. Aquest full de ruta en forma de un document tècnic elaborat per l’empresa concessionària, analitza la situació actual del Servei Municipal de Proveïment d’Aigua Potable, identifica possibles millores i necessitats futures, i proposa i valora alternatives que permeten garantir a llarg termini –25 anys- el correcte funcionament del servei, i amb això satisfer de manera eficient la demanda actual i futura d’aigua, i continuar fent d’aquest recurs un vector clau per al desenvolupament sostenible i intel·ligent de la ciutat. 

 El regidor de Serveis Públics, Francisco Valverde, el cap del servei de FACSA a Vila-real, Rafa Ferrer, i el director de l’àrea de proveïment de FACSA, Pascual Maximino, els qui han ressaltat l’aposta per la digitalització, a través de tecnologies d’avantguarda. “L’Ajuntament de Vila-real ha encarregat aquest pla director després d’advertir la progressiva reactivació de llicències d’obres i inversió industrial, a mesura que estem eixint de la pandèmia, per la qual cosa hem d’estar preparats per a garantir la cobertura hídrica en el futur”, explica Valverde, qui destaca que el pla també prioritza la millora de l’eficiència.

Dades d’importància

Rafa Ferrer ha detallat que Vila-real compta amb quatre pous Reg Nou, Bassa de Poble, Amoròs i Carinyena, amb una capacitat d’emmagatzemament d’aigua potable de 5.000 metres cúbics i 9.000 d’industrial. Hi ha 18 km de xarxa principal i en 2020 va haver un volum servit de pròxim als 4 milions de metres cúbics. La xarxa de distribució té una llargària de 200 km. Hi ha 27.000 abonats que per a un total de 51.000 habitants. L’any passat es van controlar per comptador quasi 3 milions de litres cúbics, cosa que permet tindre un rendiment de xarxa pròxim al 80%, un indicador positiu en l’àmbit nacional. Tots els pous i instal·lacions estan controlades telemàticament. Hi ha 1.300 comptadors intel·ligents de lectura i uns índexs de terbolesa de l’aigua que compleixen amb els mínims de qualitat. La capacitat de producció està en un 39%, que significa els pous poden produir molt més fins al 100%, és a dir, es podrien subministrar 35.000 metres cúbics però només es consumeixen poc més de 13.000, per tant el marge davant augments de demanda de consum és encara ampli. Això no obstant, pel que fa a la capacitat d’emmagatzemament Vila-real és menor, ja que com s’ha dit, hi ha una capacitat de 5.000 metres cúbics d’aigua potable, però se subministren 13.000, els depòsits s’han d’omplir dues voltes, per tant una de les propostes de millora és ampliar la capacitat per a tindre un dia de reserva d’aigua.

De cara al futur i analitzant l’increment de població que preveu el Pla General, s’espera un augment de la demanda del 26%, que es pot absorbir fàcilment per la capacitat dels pous que hi ha a la ciutat, que suposaria un consum de 17.000 metres cúbics i que elevaria la capacitat de producció al 50%, tenint encara un marge considerable fins al 100%.

En concret, el pla redactat per FACSA proposa ampliar la implantació de la telelectura a la totalitat del proveïment, així com el Sistema de Control de Qualitat en Continu o un Sistema Expert per a la Gestió i Planificació de les Xarxes, entre altres millores. Uns serveis que acceleraran la transformació digital de la ciutat.

En aquest sentit, Pascual Maximino, director de l’àrea de proveïment de FACSA, apunta que “estem davant un servei modern i eficient, però cal mirar al futur i tindre previstes les actuacions necessàries per a fer front als reptes i necessitats que es presentaran a curt, mitjà i llarg termini”. I és que, com explica el propi director d’àrea, “les últimes inversions, que superen els huit milions, han permés fer d’aquest un servei eficient i de qualitat, respectuós amb el medi ambient, que garantisca la sostenibilitat dels recursos i transparent amb l’usuari”. Uns avanços en els quals la tecnologia ha jugat i jugarà un paper estratègic.

Per això, segons assenyala Maximino, cal continuar apostant per les noves tecnologies i la digitalització del servei. “Cal finalitzar la implantació de la telelectura a tots usuaris del servei, eina fonamental per a l’optimització de consum i font d’informació per a l’usuari, i continuar implantant les últimes tecnologies per a la gestió, com són les anàlisis big data, la modelització i els bessons digitals o sistemes experts de gestió de xarxes, entre altres”.

En una altra línia, també s’ha de “renovar les xarxes de distribució; millorar els sistemes de tractament de l’aigua per a adaptar-los a la nova Directiva d’Aigües de Consum i que siguen capaços d’eliminar contaminants emergents que en el futur pogueren aparéixer; i continuar millorant l’eficiència del sistema i reduir les emissions de CO₂. I tot això cal fer-ho d’una forma estructurada i planificada, i que s’ha plasmat en aquest document”, explica.

En relació a les millores de la xarxa i infraestructures de capçalera, a més de la renovació completa de la xarxa de distribució i la xarxa en alta -més del 50% de la xarxa té una antiguitat superior a 25 anys-, el document -que compta amb una inversió de 60 milions d’euros- contempla l’increment de les capacitats de bombament en punts clau o la renovació de grans instal·lacions com els edificis o sistemes elèctrics. De la mateixa manera, es fa un nou pas cap a la sostenibilitat del servei amb la instal·lació de plantes fotovoltaiques en els depòsits, així com de plantes de tractament de carbó actiu.

El nou Pla director -elaborat per l’empresa concessionària en coordinació amb la Regidoria de Serveis Públics del consistori- assegura així la prestació d’un servei òptim de proveïment per a la ciutadania i la resolució d’unes certes problemàtiques ocasionades per l’avança edat de l’actual xarxa.

Francisco Valverde ha posat l’accent que “aconseguir el nivell d’eficiència i qualitat actual ha sigut possible gràcies al treball i esforç inversor realitzat conjuntament per l’Ajuntament de Vila-real, que, com a titular del servei ha establit les línies estratègiques, ha supervisat el funcionament del mateix i ha garantit els valors públics (igualtat, transparència, rendició de comptes, protecció persones vulnerables, política de tarifes), i per l’empresa concessionària, FACSA, que ha implementat les operacions de manera eficaç i eficient”. D’aquesta manera, amb les actuacions previstes en el Pla Director de Proveïment “es pretén mantindre el servei com un referent en la gestió eficient de l’aigua, avançant en aspectes de sostenibilitat i transparència”.

Per últim, el regidor ha destacat que espera que el document estiga aprovat pel ple abans de finalitzar l’any, després que l’empresa el registre, passe pels serveis tècnics de l’Ajuntament i ho signen. “Es tracta d’un document viu i que estarà subject a modificacions i cal dir que sis de les actuacions que es detallen en ell, ja estàn en marxa”, ha conclós. 

Whatsapp Telegram