Noticias Castellón
viernes, 30 de septiembre del 2022 | Última actualización: 21:57

L'Escola Infantil Municipal de Borriana inicia el procés d'admissió per al curs escolar 2021-2022

Tiempo de Lectura: 2 minutos

Noticias Relacionadas

El lliurament de sol·licituds es pot realitzar del 6 al 23 d'abril i la llista provisional d'alumnat admés eixirà publicada el 28 d'abri

Castellón Información

L'Ajuntament de Borriana ha aprovat el procediment d'admissió i el calendari del procés per a l'alumnat de l'Escola Infantil Municipal per al curs escolar 2021-2022, les sol·licituds del qual hauran de presentar-se entre els dies 6 i el 23 d'abril, ambdós inclusivament.

El regidor responsable d'Educació, J. Ramon Monferrer, ha explicat que l'escoleta d'Educació Infantil Príncep Felip, de titularitat municipal, compta amb 91 places, de les quals hi ha 71 vacants per al pròxim curs, distribuïdes de la manera següent: 8 són per a l’alumnat nascut en 2020 o 2021 (aula 0-2 anys), 10 places per a nascuts en 2020 (aula 1-2 anys), 30 vacants en dos aules (1-3 anys) per a nascuts en 2019 o 2020, i 23 (3+20) per a l’alumnat nascut en 2019 (aules 2-3 anys).

Respecte als criteris d'admissió de l'alumnat, s'organitzen sobre la base d'un procediment objectiu que, en concurrència, permet que s'accedisca en funció dels punts obtinguts en aplicació dels criteris que s'estableixen en la resolució municipal del procediment publicada en la web municipal.

D'aquesta forma, per a l'escolarització es té en compte la presència de germans i germanes matriculats en el centre; pares, mares o tutors legals que treballen al centre; proximitat del domicili; renda per càpita de la unitat familiar; condició legal de família nombrosa, i concurrència de discapacitat funcional en l'alumne o alumna o en algun dels seus pares, mares o germans. A més, es valora la condició de família monoparental.

Les sol·licituds, segons el model de l'Annex I, publicat en la web municipal hauran de presentar-se en el registre electrònic de l'Ajuntament de Borriana, https://burriana.sedelectronica.es/info.0 degudament emplenades, signades i acompanyades de la documentació que s'indica en l’annex.

El lliurament de sol·licituds es pot realitzar del 6 al 23 d'abril i la llista provisional d'alumnat admés eixirà el 28 d'abril, mentre que la presentació de reclamacions a la llista provisional d'admissió serà del 28 al 30 d'abril, els dos inclusivament.

Segons estableix la resolució del procediment d'admissió, la publicació de la llista definitiva serà el 7 de maig i una vegada finalitzat el procés previ que s'iniciarà amb el lliurament d'instàncies, informació i presentació de sol·licituds, s'efectuarà la formalització de la matrícula del 10 al 21 de maig, tots dos inclusivament.