domingo, 20 de junio, 2021  |  
Els veïns de Borriana ja poden sol·licitar les cremes agrícoles al terme municipal Els veïns de Borriana ja poden sol·licitar les cremes agrícoles al terme municipal

- 18 abril, 2021 -

El consistori ha habilitat un mapa interactiu online per a comprovar quines són les zones de més risc Els veïns de Borriana ja poden sol·licitar les cremes agrícoles al terme municipal

El consistori ha habilitat un mapa interactiu online per a comprovar quines són les zones de més risc

Castellón Información

L’Ajuntament de Borriana ha posat a disposició dels veïns i veïnes la documentació del Pla local de cremes del terme municipal de Borriana, en què s’especifiquen com han de sol·licitar-se i fer-se les cremes agrícoles i les de marges de cultius, ribassos, cunetes i séquies.

Així, el consistori estableix un sistema de zones segons el risc d’incendi forestal. Es considerarà zona de risc màxim la situada entre 15 i 30 metres d’una àrea forestal i zona general la que es trobe a més distància.

I és que, tot i que la majoria del terme municipal és terreny agrícola, Borriana compta amb zones forestals en els llits dels rius Anna i Millars, en la franja costanera i en una zona reduïda al costat de l’àrea de servei de l’autopista AP7.

A més, s’estableixen dos blocs, el primer constituït pels terrenys situats a 300 metres del nucli urbà de la ciutat, en què les cremes s’hauran de realitzar durant els caps de setmana, i un segon bloc de zona rural, en què es podrà cremar qualsevol dia de la setmana indistintament.

Per a la qual cosa, el consistori ha habilitat un mapa interactiu online per a comprovar quines són les zones de més risc, disponible en: https://www.burriana.es/ayuninf/cartografia/autoritzaci%C3%B3_de_cremes/CremesTM.html#14/39.8875/-0.0735.

Quant a les èpoques de l’any, es considerarà el període comprès entre el 17 d’octubre i el 31 de maig com a època de risc baix, i d’alt risc el que va de l’1 de juny al 16 d’octubre.

Sistema de sol·licituds

Per a realitzar les cremes s’haurà de sol·licitar a través d’una de les dos instàncies disponibles, una per a la zona general i una altra per a les zones de risc màxim, i no caldrà l’autorització únicament en el cas de cremes en època de risc baix si es realitzen a més de 500 metres de zona forestal.

D’altra banda, està prohibida la crema en l’època de baix risc si es realitza a menys de 30 metres d’una zona forestal i sense cremador. En l’època de risc alt tampoc es podrà realitzar amb cremador a una distància menor de 30 metres, i si la distància és major, també s’haurà d’usar el cremador obligatòriament. Les autoritzacions en zones i èpoques de risc màxim tindran el caràcter d’excepcionals.

Condicions de la crema

L’autorització tindrà una duració màxima de 15 dies naturals i podrà ser utilitzada en l’horari entre l’alba i les 13.30 hores en l’època de baix risc i fins a les 11 hores en la de risc màxim.

Aquestes autoritzacions perdran la seua validesa les jornades amb vent fort, superior als 10 km/h, o vent de ponent, així com els dies amb nivell d’alerta 2 o 3 (només es poden realitzar cremes en nivell de preemergència 1). Si les condicions climatològiques empitjoren, haurà de finalitzar la crema.

A més, en el moment de la crema, la persona autoritzada haurà de portar damunt l’autorització corresponent, així com un telèfon mòbil o un altre mitjà de comunicació per a poder avisar en cas d’emergència, i no es podrà abandonar la vigilància de la crema fins que el foc estiga completament apagat (quan les restes estiguen ja a temperatura ambient i després de dos hores sense observar brases).

La flama no podrà superar els 4 metres d’altura, s’establirà una distància mínima de 5 metres entre la foguera i els marges, cunetes o qualsevol altra vegetació que tinga continuïtat amb la zona forestal susceptible de cremar-se.

Aquestes zones hauran d’estar perfectament netes de vegetació perquè no es propague, i si no s’ha fet s’haurà de desplaçar la zona de crema per a respectar la distància de seguretat i iniciar el foc contra vent.

A més, la persona que realitze la crema haurà de disposar d’una motxilla de fumigació de mínim 20 litres de capacitat plena d’aigua, sempre que no dispose de mànega o depòsit d’aigua.

El Pla de Cremes

El Pla de Cremes del Terme Municipal és una de les parts del Pla local reduït de prevenció d’incendis forestals, que va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 5 de novembre de 2020, i que va ser remès per a la seua ulterior aprovació a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Aquest pla, que és obligatori per als municipis amb zones d’alt risc d’incendis segons la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, compta amb un període de vigència de quinze anys amb revisions cada cinc anys i en finalitzar la vigència es realitzarà una revisió total.

El pla s’estructura en memòria, cartografia i annexos, i compleix amb els requisits mínims establerts en l’Ordre 30/2017, de 20 de novembre, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’unifiquen i aproven les normes tècniques per a la redacció de plans locals de prevenció d’incendis forestals (PLPIF).

Whatsapp Telegram