Advertisement
Advertisement
Noticias Castellón
martes, 28 de marzo del 2023 | Última actualización: 13:57

Advertisement
Advertisement

El nombre de dones que ingresen a l’UJI per cursar estudis superiors segueix sent major que el d’homes

Tiempo de Lectura: 4 minutos, 6 segundos

Noticias Relacionadas

Destaca l’increment registrat en el nombre d’alumnes de nou ingrés en graus d’Enginyeria i Arquitectura i també en Ciències

Les dones continuen guanyant pes en l’alumnat universitari en créixer el nombre de les estudiants de nou ingrés un 2% i caure el dels homes un 11% des de 2013.

Encara que en la branca d’Enginyeria i Arquitectura continuen sent una minoria, les noves alumnes de grau augmenten un 18%, davant de la caiguda del 17% en el nombre d’homes, segons les últimes dades de la plataforma SIUVP, que ofereix informació sobre les cinc universitats públiques valencianes.

La presència de les dones en la universitat es va generalitzar fa relativament poc i, no obstant això, en temps rècord han passat a superar els homes en percentatge d’estudiants. El 56% de l’alumnat de nou ingrés en graus de les universitats públiques valencianes en el curs 2021-2022 eren dones, davant del 44% d’homes. La distància, a més, continua accentuant-se, ja que des del curs 2013-2014 el nombre d’estudiants dones que es matriculen en primer curs ha crescut un 2%, mentre que el dels homes s’ha reduït un 11%. En total, el curs passat es van matricular 13.487 xiques i 10.569 xics en els graus oferits per les cinc institucions universitàries de la Comunitat.

Les dades procedeixen de la plataforma SIUVP (Sistema d’Indicadors de les Universitats Valencianes Públiques), creada per les universitats públiques valencianes i l‘Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (Ivie), que acaba d’actualitzar 19 dels indicadors que integra. La base de dades, que inclou informació sobre la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat Miguel Hernández d’Elx, la Universitat Politècnica de València i la Universitat de València, mostra també els resultats sobre la incorporació de les dones, segons les diferents branques d’ensenyament.

Destaca l’increment registrat en el nombre d’alumnes de nou ingrés en graus d’Enginyeria i Arquitectura i també en Ciències. En el primer cas, la seua presència encara és minoritària, ja que només una de cada tres alumnes de primer en el curs 2021-2022 era dona. No obstant això, aqueix percentatge del 33% representa un avanç respecte al 25% de dones presents en aquesta branca d’estudis vuit anys abans. La xifra de noves estudiants matriculades entre el curs 2013-2014 i el 2021-2022 ha augmentat (18%) quasi en el mateix percentatge que ha descendit el nombre d’alumnes homes (-17%).

En el cas dels graus de Ciències, el nombre de dones ha crescut un 10%, mentre que el d’homes a penes ha augmentat un 1%. D’aquesta manera, s’accentua l’avantatge de les dones en el pes per gèneres en aquesta branca, ja que elles suposen el 54% de l’alumnat de nou ingrés en el curs 2021-2022.

A molta major distància, i també en ascens, es troben les dones en la branca d’Arts i Humanitats, on les alumnes de nou ingrés representen el 71% del total, després de créixer un 8% des de 2021. Per contra, el nombre de xics que es matricula en aquesta mena de graus s’ha reduït un 17%.

Finalment, en les branques de Ciències Socials i Jurídiques i en Ciències de la Salut s’ha produït un descens d’estudiants en primer curs tant en homes com en dones, encara que més accentuat en el cas d’ells. En Ciències Socials, el nombre d’alumnes ha caigut un 5% i el de dones un 4%, mentre que en Ciències de la Salut, en el curs 2021-2022 es van matricular un 16% menys de xics i un 1% menys de xiques que vuit anys abans. En totes dues branques, les dones representen la majoria del nou alumnat: 61%, en Ciències Socials i Jurídiques, i 72%, en Ciències de la Salut

Pel que fa a l’evolució de la matrícula d’homes i dones en titulacions de màster, també s’aprecia un augment major de la demanda en el cas d’elles. No obstant això, les noves matrícules de màster registren un creixement generalitzat de tots dos sexes en totes les branques, amb l’única excepció de la lleugera reculada dels homes en un 1,4% en els màsters inclosos en la branca Arts i Humanitats. En total, el nou alumnat d’aquesta mena de titulació de postgrau ha crescut un 29% entre els cursos 2013-2014 i 2020-2021.

A més de la informació sobre accés universitari i estudiants, la plataforma SIUVP, que administren les universitats públiques valencianes i l’Ivie, acaba d’actualitzar altres indicadors amb informació relacionada amb rendiment acadèmic, internacionalització, dades econòmiques i investigació i transferència.

La informació recollida en la plataforma SIUVP abasta des dels aspectes més purament acadèmics, com l’oferta i la demanda docent, fins a les dades econòmiques més concretes sobre els recursos i resultats de l’activitat de cada universitat. En concret, els indicadors s’agrupen en els següents camps:

• Accés universitari
• Estudiants
• Rendiment acadèmic
• Internacionalització
• Recursos humans
• Investigació i transferència
• Dades econòmiques

Advertisement
Advertisement