miércoles, 25 de noviembre, 2020  |  
Arnandis asegura que el PP va permetre la venda de terrenys de l’Arenal al comunicar que no tenien ocupació municipal Arnandis asegura que el PP va permetre la venda de terrenys de l’Arenal al comunicar que no tenien ocupació municipal

- 31 octubre, 2017 -

L'anterior equip de govern no va detallar que existeixen accessos a la platja, canalitzacions o xarxa elèctrica en la zona Arnandis asegura que el PP va permetre la venda de terrenys de l’Arenal al comunicar que no tenien ocupació municipal

Després de la petició informativa del Ministeri en 2015, l’anterior equip de govern no va detallar que existeixen accessos a la platja, canalitzacions o xarxa elèctrica en la zona i a més va demanar que fóra el Ministeri qui pagara l’IBI

Castellón Información

El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Borriana, Bruno Arnandis, ha volgut aclarir diversos punts sobre la recent subhasta per part del Ministeri d’Hisenda d’una xicoteta zona de l’Arenal. Segons ha explicat Arnandis, “bona part de les conseqüències que ara patim en forma de subhasta per part del Ministeri es deuen a les actuacions que el Partit Popular de Borriana va realitzar durant l’última legislatura, ja que, per exemple, en 2015 va resoldre amb la resposta “la citada parcel·la cadastral no es troba ocupada” a la petició del mateix Ministeri de conèixer les circumstàncies urbanístiques de la zona en el moment d’iniciar l’expedient d’alienació, la qual cosa ha acabat permetent la venda de la parcel·la en dir que no hi havia ocupació”.

Arnandis ha criticat que “entenem que precisament aquesta petició d’informació per part del Ministeri havia d’haver sigut resposta afegint tots i cadascun dels usos públics municipals que sí es donen en l’Arenal, com els accessos a la platja, les canalitzacions que existeixen en el subsòl o la xarxa elèctrica que també creua per complet la parcel·la que ara ha sigut subhastada”.

Però és que a més, Arnandis també ha fet referència a la documentació que al febrer de 2013 es va remetre des de la Regidoria d’Hisenda municipal encapçalada en eixe moment per Juan Fuster, ja que segons s’indica “com a conseqüència de determinades tramitacions d’expedients municipals, s’ha posat de manifest per la Secció de Rendes de la Intervenció Municipal l’existència d’una inadequada plasmació cadastral dels terrenys de titularitat municipal denominats com “L’Arenal”. En la mateixa documentació remesa a la Delegació Provincial d’Economia i Hisenda se sol·licita “que es procedisca a plasmar correctament en la base de dades cadastral els terrenys corresponents a l’àmbit denominat “L’Arenal”.

És a dir, que com ha explicat Arnandis, “en la documentació adjunta es pot observar clarament com es detalla la parcel·la de 16.000 metres quadrats que s’ha subhastat perquè siga el Ministeri qui es faça càrrec de l’IBI corresponent a la zona, la qual cosa suposa l’acceptació total que la titularitat de la zona és de l’Estat i no del municipi com havien reclamat tots els alcaldes anteriors a aqueixa legislatura, com Canós, Sanchordi o Ferrada, i també posteriorment, quan l’Alcaldessa Maria Josep Safont va sol·licitar la suspensió de la subhasta”.

Google+
Whatsapp Telegram