Advertisement
Advertisement
Noticias Castellón
sábado, 25 de marzo del 2023 | Última actualización: 14:17

Advertisement
Advertisement

Borriana emet el ban que concreta les mesures per gaudir de les Falles 2023 amb seguretat

Tiempo de Lectura: 4 minutos, 16 segundos

Noticias Relacionadas

Reivindica el caràcter inclusiu de la festa que a través de “l’art, l’enginy, la sàtira i el foc denuncia les desigualtats existents en la societat”

L’Ajuntament de Borriana ha emès un ban d’Alcaldia en què es concreten les mesures de compliment obligat que cal seguir durant les Falles 2023, a fi que els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics durant les festes reunisquen les condicions necessàries de seguretat, salubritat i higiene i per a evitar molèsties al públic assistent i a tercers.

Així ho ha anunciat l’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, després de confirmar que ja ha signat l’edicte i ha fet una crida des de l’Ajuntament “a la “bona convivència”, i ha apel·lat al “civisme i respecte que haurà de prevaldre en tota l’activitat festiva que es desenvolupe als casals i carpes de totes les comissions falleres” perquè, combinats amb l’oci i l’entreteniment “siguen la tònica diària i s’ocasionen les mínimes molèsties”.
En aquesta línia, i amb la finalitat de facilitar la convivència i respectar el descans durant algunes hores en la setmana fallera, el ban de l’alcaldessa suggereix i recomana “no fer ús d’artificis de pirotècnia d’ús individual o col·lectiu entre les 15h i les 17h de cada dia”.

Festes inclusives i accessibles

A més, l’Ajuntament ha volgut deixar patent que la festa popular de les Falles, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat, històricament “està compromesa amb els valors d’igualtat i el respecte a la pluralitat i la diversitat, existents en la pròpia festa”.

Així mateix, el ban municipal reivindica el caràcter inclusiu de la festa que a través de “l’art, l’enginy, la sàtira i el foc denuncia les desigualtats existents en la societat” i, per això, convida el conjunt de la societat i les persones que visiten la ciutat a “continuar demostrant durant les falles el seu rebuig a qualsevol tipus de discriminació o discurs d’odi per raó de gènere, creences, cultura, orientació sexual, diversitat funcional, color de pell o origen”.

També incita a “continuar mostrant-se vigilant amb la tolerància zero contra les agressions sexistes contra dones”. De la mateixa manera, conscients de l’elevada ocupació de l’espai públic que acompanya la festa al carrer, Maria Josep Safont fa una crida al conjunt dels agents implicats i molt especialment als col·lectius fallers per a “minimitzar tot el possible les potencials barreres afegides per a les persones amb diversitat funcional i continuar treballant per la màxima inclusió en la festa fallera”.

Horaris

Segons reflecteix el ban, la nit de la Cavalcada del Ninot, dissabte 4 de març, per al supòsit que alguna associació fallera pretenga realitzar alguna activitat que requerisca l’ambientació o utilització de música, haurà d’acabar o desconnectar els aparells de qualsevol tipus a les 3.30h i desallotjar el públic totalment a les 4h.

L’horari de funcionament per a la celebració dels actes i activitats per tractar-se de festes de caràcter tradicional i popular, amb caràcter excepcional per a les nits dels dies 11, 16, 17 i 18 de març, no podran començar abans de les 17.30h i acabaran i seran desconnectats els aparells de qualsevol tipus a les 4h, els locals o instal·lacions de reunió han d’estar totalment tancats a les 4.30 hores.

La norma serà aplicable tant per als casals fallers com per a les instal·lacions portàtils, les actuacions musicals, així com en els actes d’amenització o ambientació musical.

Mentre que els dies 10, 15 i 19 de març, l’horari establert indica que no podran començar abans de les 17.30h i acabaran i seran desconnectats els aparells de qualsevol tipus a les 3h, els locals o instal·lacions de reunió hauran d’estar totalment tancats a les 3.30h.

Quant a l’horari per a traslladar a via pública els ninots dels monuments fallers, a l’efecte d’evitar problemes en el trànsit rodat i per motius de seguretat no s’autoritza fins a les 22 hores del dia 10 de març, sempre que no s’interrompa ni el trànsit rodat ni el pas de vianants i amb l’excepció de la zona de mercat.

Carpes

Quan no afecta el trànsit rodat es podran instal·lar les carpes, o qualsevol altre element que s’hi relacione, en la via pública a partir de les 8h del diumenge 5 de març, excepte en la zona de mercat, mentre que quan puga afectar el trànsit rodat no podran instal·lar-se fins a les 14h del dilluns 6 de març.

Les carpes hauran de quedar totalment desmuntades el dia 20 de març, no obstant això, segons el parer del servei de bombers, podrà ordenar-se el desmuntatge abans de l’acte de la cremà.

Activitats en via pública

La celebració de dinars, sopars, esmorzars o altres menjars en via pública sense instal·lació de carpes estarà subjecta a la presentació prèvia de declaració responsable segons model municipal. En tot cas assumiran la normativa específica d’hostaleria en el moment de la celebració, incloent nombre de comensals per taula i distància entre taules.

Advertisement
Advertisement