Noticias Castellón
domingo, 25 de febrero de 2024 | Última actualización: 09:03

Alumnes podran examinar-se en la fase obligatòria de la EBAU d'assignatures de la seua modalitat no cursades en Batxillerat

Tiempo de Lectura: 2 minutos, 15 segundos

Noticias Relacionadas

Esta novetat respon a les exigències establides en l’Orde estatal que regula l’accés a la universitat per a este 2024

La Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció Universitària ha consensuat l’estructura dels exàmens, així com els criteris de correcció

Les proves es faran els dies 4, 5 i 6 de juny per a la convocatòria ordinària i el 2, 3 i 4 de juliol per a l’extraordinària

Els estudiants de la Comunitat Valenciana podran examinar-se en la fase obligatòria de l’EBAU de 2023/2024 d’assignatures de la seua modalitat encara que no les hagen cursades en Batxillerat. Esta és la principal novetat de les proves d’este curs, i respon a les exigències establides en l’Orde estatal que regula l’accés a la Universitat per a este 2024.

Així, tots els estudiants s’examinaran obligatòriament de Llengua Castellana i Literatura, Llengua Estrangera, Valencià, Història d’Espanya o Història de la Filosofia. La novetat d’este curs respon al fet que, per exemple, un alumne que haja cursat la branca de Ciències i Tecnologies podrà examinar-se en la fase obligatòria de l’assignatura Matemàtiques II o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, a la seua elecció i sense dependre del fet que haja cursat una assignatura o l'altra durant el Batxillerat.

La Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció Universitària, presidida per la secretària autonòmica d’Universitats, Esther Gómez, ha celebrat este matí sessió plenària per a ultimar tots els detalls necessaris per a la celebració de la selectivitat enguany.

A més, en la reunió de hui s’ha confirmat que les proves es realitzaran els dies 4, 5 i 6 de juny per a la convocatòria ordinària i el 2, 3 i 4 de juliol per a l’extraordinària, i s’han fixat els horaris. Encara que l’estructura de les proves d’enguany exigix la realització d’un major nombre d’exàmens per a atendre la nova organització del Batxillerat, la Gestora ha fet un gran esforç per a concentrar els exàmens en tres dies, però es reserva un dia més, el divendres 7 de juny i el 5 de juliol, si calguera resoldre possibles solapaments en la realització de les proves.

Així mateix, s’ha consensuat l’estructura dels exàmens, els seus criteris de correcció, així com la proposta de descompte de puntuació per faltes d’ortografia per a les assignatures de Castellà i Valencià, entre altres. A més, s’han confirmat els criteris per a l’exempció del valencià a les PAU d’acord amb el que s’establix en edicions anteriors.