Noticias Castellón
jueves, 29 de septiembre del 2022 | Última actualización: 19:46

Almassora destina vora 95.000 euros al servei de salvament i socorrisme a la platja per a l'estiu

Tiempo de Lectura: 2 minutos, 8 segundos

Noticias Relacionadas

El contracte té un termini d'execució del 19 de juny al 5 de setembre i les propostes es recolliran en format electrònic

Castellón Información

L'Ajuntament d'Almassora ha tancat el plec de condicions per a la contractació del servei de salvament i socorrisme a la platja per al pròxim estiu. El pressupost màxim de licitació ascendeix a 94.492,20 euros per un contracte que té un termini d'execució del 19 de juny al 5 de setembre.

El plec inclou dos lots. El primer comprén la vigilància de banyistes, el servei d'informació, la col·locació de banderes d'advertiment de perill, ajuda a persones discapacitades, cerca-rastrege i salvament de persones, cures de ferides menors i picades. A més, el personal realitzarà les voltes de reconeixement durant l'horari de servei a les torres i casetes de vigilància. El segon lot consisteix en el subministrament, instal·lació, manteniment i retirada de tot el material d'abalisament.

En el cas del lot destinat a la vigilància de banyistes, el pressupost inclou les despeses de personal, Seguretat Social, motorització-vehicles, equipament de les postes i material dels socorristes mentre que l'apartat d'abalisament comprén els treballs d'instal·lació, manteniment, recollida i neteja, així com boies i cadenes, entre altres.

Segons les condicions recollides en el plec redactat pels tècnics municipals de l'Ajuntament d'Almassora, l'adjudicatari del servei d'abalisament haurà d'efectuar la instal·lació d'abalisament de la zona de bany amb anterioritat al 15 de juny de 2021 i haurà de desmuntar la instal·lació després del 6 de setembre en un període màxim de 21 dies.

La presentació de les proposicions serà electrònica a través del perfil del contractant de l'Ajuntament situat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició ni subscriure cap proposició en unió temporal amb altres empresaris si ho ha fet individualment, ni figurar en més d'una unió temporal. En cas d'infringir aquestes normes, la taula rebutjarà totes les seues proposicions. El termini de presentació de les proposicions serà de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà al de la publicació de l'anunci en el perfil del contractant.

Millores en serveis públics

D'altra banda, el Servei Municipal de Manteniment i Logística ha començat els preparatius per a l'inici de la temporada estival en la costa d'Almassora. Entre altres, ha instal·lat plataformes de fusta per a subjectar papereres i contenidors de recollida selectiva i ha traslladat la caseta de fusta per al seu tractament amb pintura i vernís que permeta transformar-la en punt d'informació.