domingo, 20 de junio, 2021  |  
Vila-real regula els VMP: El límit d’edat seran 15 anys, casc obligatori i prohibit circular per voreres o zones de vianants Vila-real regula els VMP: El límit d’edat seran 15 anys, casc obligatori i prohibit circular per voreres o zones de vianants

- 6 abril, 2021 -

L'esborrany de la modificació de l'Ordenança de trànsit estableix com a obligatori el permís de circulació i recomana l’assegurança Vila-real regula els VMP: El límit d’edat seran 15 anys, casc obligatori i prohibit circular per voreres o zones de vianants

Vila-real modificarà l’Ordenança de trànsit per a regular la circulació d’aquests vehicles i el primer esborrany estableix com a obligatori el permís de circulació i recomana l’assegurança. Sí que podran circular per vies ciclistes, carrils bici marcats per les voreres o ciclo-carrers i s’han de conduir per la calçada de les vies urbanes, sempre per la zona central del carril.iQuant a l’aparcament, estarà prohibit estacionar-los lligats a arbres o mobiliari urbà. Es preveu que en un període de tres o quatre mesos puga estar en marxa

Castellón Información/S.N.

La regidora de Seguretat Ciutadana,SilviaGómez, ja va informar en el passat ple que la regulació de vehicles de mobilitat personal s’estava ultimant i hui ha presentat hui l’esborrany de la modificació de l’Ordenança de trànsit, circulació i seguretat viàriade l’Ajuntament de Vila-real davant la seua proliferació i també, malauradament, davant els accidents amb vehicles implicats d’aquest tipus.L’equip de govern ha decidit impulsar aquesta modificació “per a garantir la seguretat viària davant la proliferació dels patinets elèctrics i altres VMP, i atés que la regulació del Govern central deixa als ajuntaments la competència per a desenvolupar una regulació específicasobre la circulació d’aquests vehicles a les ciutats”, segons ha detallat Gómez.

Que és un VMP? No només s’engloben patinets

Els departaments de Policia i Mobilitathan elaborat aquest esborrany en el qual s’especifica,entre altres qüestions, que els VMPsón “vehicles d’una o més rodes dotats d’una única plaçai propulsats per motors elèctrics que poden arribar a una velocitat màxima d’entre 6 i 25 quilòmetres per hora”. L’esborrany de la nova normativa municipal estableix a més que l’edat mínima per a conduir aquests VMPper la via pública serà de 15 anys. Gómez ha explicat que s’ha decidit aquesta edat mínima atés que és l’edat a la qual ja es pot conduir un ciclomotor “que és un vehicle que porarribar a una velocitat major”. Els menors de 15anys podran fer ús d’aquests VMPen espais tancats, no en la via pública, i sempre sota la responsabilitat del pare/mare o tutor/tutora

Sílvia Gómez remarca que els VMP només podran estar ocupats per una persona i serà obligatori l’ús de casc homologat. L’assegurança de responsabilitat civil no serà obligatòria però sí recomanable. A més, per a circular per la via pública, els VMPhauran de comptar amb un certificat de circulació per a garantir que són vehicles homologats i que compleixen els requisits tècnics.


Circulació per la calçada, sempre per la zona central del carril

Respecte a les zones per les quals podran circular aquests vehicles, la normativa elaborada pels departaments de Policia i Mobilitat estableix la prohibició de circular per voreres o zones per als vianants. Tampoc podran transitar per plataformes o zones reservades exclusivament per a vianants. Sí que podran circular per vies ciclistes, carrils bici marcats per les voreres o ciclo-carrers. Es permet la seuacirculació per la calçada de les vies urbanes,sempre per la zona central del carril.

Regidora de Seguretat Ciutadana, Silvia Gómez

Quant a l’aparcament, estarà prohibit estacionar-los lligats a arbres o mobiliari urbà i tampoc es podran aparcar en zones reservades per a persones amb mobilitat reduïda. Es podran estacionar en voreres, però en cap cas en la línia de façana obstaculitzant el pas.

Sílvia Gómez ha destacat que “es tracta d’una normativa necessària per a garantir la seguretat tant dels usuaris d’aquests vehicles com dels vianants” i ha explicat que, una vegada elaborat l’esborrany de la modificació de l’ordenança, la tramitació de la mateixa continuarà amb l’informe jurídic del secretari municipal per a posteriorment obrir un període d’exposició pública. Una vegada resoltes les al·legacions, en cas que es presenten, la modificació de l’ordenança s’elevarà al Ple de l’Ajuntament per a la seua aprovació. Es preveu que en un període de tres o quatre mesos puga estar en marxa.

Whatsapp Telegram