Noticias Castellón
domingo, 25 de febrero de 2024 | Última actualización: 09:03

Vila-real obri la sol·licitud d'ajudes socials fins a l'octubre per a famílies amb dificultats econòmiques

Tiempo de Lectura: 1 minutos, 57 segundos

Noticias Relacionadas

La Generalitat aporta 141.000 euros al programa i l'Ajuntament, prop de 100.000 euros

L'Ajuntament de Vila-real ha publicat la convocatòria per a la concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials de 2024. L'ordenança, aprovada en ple en setembre de 2020, marca el procediment a seguir.

Aquestes prestacions tenen com a objectiu promocionar la integració social, prevenir i reduir les situacions de risc o exclusió social de residents a Vila-real que manquen de recursos econòmics suficients per a la cobertura de les seues necessitats bàsiques.

Les persones que compleixen els requisits recollits en l'ordenança poden presentar la sol·licitud des del dia hàbil següent al de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i finalitzarà el 31 d'octubre. L'import destinat a finançar aquestes ajudes és de 240.000 euros en 2024. La Conselleria de Polítiques Inclusives aporta 141.922,54 euros i la resta corre a càrrec del consistori.

Tipus d'ajudes

El procés d'intervenció inclou una anàlisi completa de la situació individual i familiar. En aquest cas, són ajudes directes que no poden ser objecte de retenció o embargo ni de compensació amb deutes que la persona puga tindre amb l'Ajuntament.

Els programes es divideixen per categories: prestacions econòmiques individualitzades en concepte de necessitats bàsiques (alimentació, higiene, medicaments i subministraments energètics bàsics) i prestacions econòmiques individualitzades en concepte d'ús de vivenda (ajudes per a ús habitual de la vivenda o impagaments).

A més, la convocatòria inclou ajudes per al desenvolupament personal per a persones majors (audífons i altres dispositius, adaptació funcional del llar i eines necessàries per al desenvolupament de la vida diària com grues, instruments de comunicació, ajudes per a l'autonomia en el dia a dia i adaptació de vehicles a motor o de la pròpia vivenda), així com ajudes extraordinàries (situacions d'urgència com incendis, pròtesis, tractaments dentals, ulleres graduades, ajudes per a desplaçaments per a rebre un tractament mèdic o escola infantil, etc.) i aquelles destinades a alleujar la pobresa energètica.

El nombre de menors a càrrec de la família, el rendiment i factors socials com víctimes de violència de gènere, risc de desprotecció, discapacitat o desestructuració familiar determinen la puntuació