martes, 17 de mayo, 2022  |  
El professor de l’UJI, Enrique Tajahuerce, seleccionat com a membre de l’associació porfesional d’òptica i fotònica El professor de l’UJI, Enrique Tajahuerce, seleccionat com a membre de l’associació porfesional d’òptica i fotònica

- 17 octubre, 2020 -

Aquest reconeixement está limitat i reservat als investigadors que han realitzat aportacions a l'avanç d'aquest àmbit científic El professor de l’UJI, Enrique Tajahuerce, seleccionat com a membre de l’associació porfesional d’òptica i fotònica

Aquest reconeixement está limitat i reservat als investigadors que han realitzat aportacions a l’avanç d’aquest àmbit científic

Castellón Información

El professor del Departament de Física i secretari de l’Institut de Noves Tecnologies de la Imatge de la Universitat Jaume I, Enrique Tajahuerce, ha sigut elegit Fellow membre de The Optical Society (OSA) durant la passada reunió de la junta directiva del mes de setembre, pels «seus assoliments en seguretat òptica i imatges computacionals utilitzant holografia digital i tècniques d’imatge d’un sol píxel», segons ha indicat la societat científica.
Fundada en 1916, OSA és l’associació professional líder en òptica i fotònica que, a través de les seues publicacions i reunions, proporciona informació de qualitat i interaccions inspirades que impulsen els assoliments en la ciència de la llum. Aquest reconeixement está limitat i reservat als investigadors i investigadores que han realitzat aportacions a l’avanç de l’òptica i la fotònica.

Enrique Tajahuerce (Soria, 1964) va obtenir la llicenciatura en Ciències Físiques i el doctorat en Física en la Universitat de València en 1988 i 1998, respectivament. Des de 1989 fins a 1992 va treballar com a investigador en l’Institut Tecnològic d’Òptica (AIDO) a Paterna. Des de 1992 és membre del Departament de Física de la Universitat Jaume I, a Castelló, on actualment és professor titular de l’Àrea d’Òptica. Ha realitzat diferents estades de recerca entre les quals destaca una en el Departament d’Enginyeria Elèctrica i Computació en la Universitat de Connecticut (USA) entre els anys 1999 i 2000.

És el responsable del laboratori de tècniques d’imatge en el Grup de Recerca d’Òptica de Castelló (GROC-UJI). Les seues àrees de recerca d’interès inclouen l’òptica difractiva, l’òptica adaptativa, el processament òptic, l’holografia digital, les tècniques d’encriptat i seguretat per mitjans òptics i les tècniques d’imatge computacional. Actualment centra la seua activitat en el desenvolupament de tècniques computacionals de formació d’imatges mitjançant llum estructurada i detecció amb sensors sense estructura espacial. Recentment han demostrat la capacitat d’aquestes tècniques de formació d’imatges amb un sol píxel per a visualitzar objectes a través de mitjans tèrbols.

És coautor de sis patents, 14 capítols de llibre i més de 100 publicacions en revistes científiques de fotònica de difusió internacional i alt impacte. Les seues publicacions han reut un total de 3.200 cites i té un factor h de 28 d’acord amb la plataforma Web of Science de Clarivate Analytics. Ha presentat 120 comunicacions en congressos internacionals, 36 d’aquestes per invitació, i 30 comunicacions en congressos nacionals.

Ha participat en el comitè científic i en l’organització de simposis de congressos internacionals organitzats per societats científiques de prestigi com ara OSA, IEEE i SPIE. Recentment ha estat nomenat Senior Member de la International Society of Optics and Photonics (SPIE). En 2008 va rebre el premi Donald G. Fink Prize Paper Award de la societat internacional Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

En l’àmbit docent, ha participat en sis projectes d’innovació educativa finançats per la Universitat Jaume I, en dos d’aquests com a investigador principal. La seua qualificació mitjana en les enquestes realitzades als estudiants sobre la docència impartida durant els 20 anys d’experiència docent és de 4,17 (en una escala d’1 a 5).

Whatsapp Telegram