domingo, 9 de mayo, 2021  |  

- 31 julio, 2017 -

Igualtat ha dissenyat dues modalitats d'ajudes amb una dotació de 30.000 euros en total a les quals es pot optar fins al 15 de...

La Regidoria d’Igualtat ha dissenyat dues modalitats d’ajudes amb una dotació de 30.000 euros en total a les quals es pot optar fins al 15 de setembre

Castellón Información

Les associacions de la ciutat que realitzen activitats de foment de la igualtat entre homes i dones poden optar des de hui a les subvencions municipals anuals. La Castelló,  asociacions, de que ja poden sol·licitar subvencions per a projectes d’igualtat de genere va aprovar recentment la convocatòria de les ajudes, les bases de les quals van ser publicades el passat dissabte en el Butlletí Oficial de la Província. El termini de presentació de propostes conclou el 15 de setembre. El 60 per cent de l’import concedit s’abonarà en concepte de pagament anticipat i el 40 per cent restant, quan les associacions justifiquen la subvenció.

La iniciativa “és un pas més per conscienciar la societat de la necessitat d’eliminar les desigualtats entre les dones i homes, que es traduïx en problemes tan greus com, entre d’altres, la violència de gènere, la manca d’oportunitats laborals o la discriminació social”, assenyala Ali Brancal, vicealcaldessa i regidora d’Igualtat, Ali Brancal.

La regidoria ha establert dues modalitats de subvencions. La primera d’elles, el muntant total de la qual és de 6.000 euros, va destinada a finançar projectes que pretenen facilitar l’intercanvi d’informació, recursos i experiències per al desenvolupament d’un projecte compartit entre diverses associacions de la ciutat en matèria d’igualtat d’oportunitats, o de prevenció de la violència de gènere.

Per optar a l’altra modalitat de subvencions, per al finançament de les quals s’ha establert una dotació pressupostària màxima de 24.000 euros, els projectes han de respondre a alguna de les quatre motivacions següents. D’una banda, poden ser projectes dirigits directament a la participació social de les dones que, a causa de les seues condicions personals o socioculturals estiguen exposades a discriminació múltiple, particularment si es troben en entorns socialment desfavorits. També opten els projectes d’atenció directa de problemes de salut específics de les dones a qui van dirigits, o bé projectes de promoció o prevenció de la salut en què les dones tinguen un índex elevat de prevalença.

Altres requisits que poden complir les associacions per veure subvencionats els seus projectes són que vagen adreçats directament a l’apoderament i l’autoestima de les dones mitjançant tècniques especialitzades, i aquells de sensibilització especialitzada per a la prevenció de la violència sobre les dones o projectes d’educació especialitzada en matèria de violència de gènere. En aquest apartat tindran prioritat en la valoració les iniciatives que vagen destinades al col·lectiu juvenil de Castelló.

Whatsapp Telegram