Domingo, 5 de abril, 2020  |  
Santa Magdalena informa als seus veïns de la possibilitat de sol·licitar ajudes per a lloguer Santa Magdalena informa als seus veïns de la possibilitat de sol·licitar ajudes per a lloguer

- 26 febrero, 2020 -

Els beneficiaris hauran de posseir la nacionalitat espanyola o en el cas dels estrangers hauran de tindre residència legal a Espanya Santa Magdalena informa als seus veïns de la possibilitat de sol·licitar ajudes per a lloguer

Els beneficiaris hauran de posseir la nacionalitat espanyola o en el cas dels estrangers hauran de tindre residència legal a Espanya

Castellón Información

El departament de Serveis Socials informa que, la Vicepresidència segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat ha obert el termini per a sol•licitar el programa d’ajudes al lloguer d’habitatges 2020, amb l’objectiu d’afavorir l’accés a l’habitatge en règim de lloguer, així com també facilitar el primer accés als joves.

Els beneficiaris hauran de posseir la nacionalitat espanyola o en el cas dels estrangers hauran de tindre residència legal a Espanya. Tots els membres de la unitat de convivència en el moment de la sol•licitud hauran de complir aquesta condició. Els beneficiaris hauran de facilitar el seu número de Document Nacional d’Identitat, així com el dels altres membres de la unitat de convivència majors de 16 anys, i en cas de persones estrangeres el Número d’Identificació d’Estranger, permís de treball i residència en vigor. No s’exigirà el permís de residència als qui estiguen exclosos d’aquesta obligació conforme al que s’estableix en la legislació estatal.

A més, els beneficiaris hauran de ser titulars en qualitat d’arrendatari, d’un contracte d’arrendament d’habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994.

L’habitatge arrendat ha de constituir la residència habitual i permanent de l’arrendatari. Els ingressos de les persones que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l’habitatge arrendat, consten o no com a titulars del contracte d’arrendament han de ser iguals o inferiors a tres vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM).

La Generalitat estableix una quantia de fins a un 40% del lloguer amb un màxim de 2.880€/anuals i fins a un 50% si tots els membres de la unitat de convivència tenen més de 65 anys. Els menors de 35 anys podran sol•licitar la subvenció, que podrà aconseguir el 50% de la renda del lloguer. Els rebuts que se subvencionen de lloguer són els compresos des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2020. Més informació i sol•licituds en el departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa Magdalena de Polpis.

Google+
Whatsapp Telegram


No hi ha comentaris per el moment

Escriu el primer comentari!

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *