miércoles, 2 de diciembre, 2020  |  
Sanitat confirma 93 intervencions privades en quiròfans del provincial entre 2012 i 2013 Sanitat confirma 93 intervencions privades en quiròfans del provincial entre 2012 i 2013

- 30 septiembre, 2014 -

La diputada de Compromís, Mònica Oltra exposava que es desconeixia durant quants exercicis s'ha vingut mantenint aquesta pràctica. Sanitat confirma 93 intervencions privades en quiròfans del provincial entre 2012 i 2013

Castellón Información

La diputada autonòmica de Compromís Mònica Oltra, demanava explicacions al Conseller de Sanitat a l’haver conegut que en l’Hospital Provincial de Castelló s’estava duent a terme fins feia poques setmanes una activitat de quiròfan en horari de vesprada, la qual pertany a l’àmbit privat, per tant és aliena al desenvolupament de l’activitat pròpia de l’exercici de la sanitat pública.

Sobre la mateixa, la diputada de Compromís exposava que es desconeixia durant quants exercicis s’ha vingut mantenint aquesta pràctica, es sabia que per al desenvolupament de l’esmentada activitat, l’Hospital Provincial llogava les instal·lacions de l’àrea quirúrgica, però es desconeixia la metodologia que se segueix per a la gestió de les contractacions ni la quantia del benefici que l’hospital obté a través d’aquesta via per desconèixer igualment la normativa que s’aplica sobre aquest tema sobre les tarificacions de preus, ni tampoc si es tracta de persones físiques o de persones jurídiques pel que fa a la part contractant.

Quant als professionals que desenvolupen l’activitat quirúrgica de forma directa, es desconeixia si mantenen relació laboral directa amb els contractants del servei o, per contra, estan a càrrec del Consorci Hospitalari, per això es va preguntar com es gestiona l’arrendament de les instal·lacions per a l’activitat quirúrgica en horari de vesprades, des de quan s’està realitzant aquesta pràctica en l’Hospital Provincial de Castelló, quins són els ingressos que l’Hospital Provincial obté a través d’aquests arrendaments, quina normativa s’aplica per a aquesta pràctica i qui són els contractants d’aquestes instal·lacions? Es tracta de persones físiques i/o d’entitats, així com saber quina relació laboral mantenen els professionals que duen a terme aquesta activitat i amb quina entitat?

La resposta que dóna ara el Conseller de Sanitat, corrobora aquests fets i diu que s’han dut a terme en jornada de vesprada, en especialitats no afectades per les demores assistencials (sense especificar quines especialitat són). Aquesta activitat s’hauria fet des de l’any 2010 fins a març de 2014, i que es basava en l’ordenança fiscal numero1 regulador de la taxa per prestació de serveis públics, publicada en el BOP 142 de 27 de novembre de 2010.

Aquesta activitat de quiròfan ha estat realitzada per facultatius pertanyents al Consorci. Si bé, mirant la relació de l’ordenança fiscal, existeix una llarga llista d’intervencions de tot tipus. Durant 2012 es va practicar 59 intervencions privades i en 2013, 34.

Al no facilitar des de la Conselleria quin tipus d’intervencions quirúrgiques s’han practicat, no es pot comprovar fins quin punt es tractaria d’actuacions que estarien en llistes d’esperar en la pública. Costa entendre com a pesar d’una llista d’esperar de 1.500 persones en cirurgia en el provincial, les vesprades es destinaven estes instal·lacions a activitat privada, precisament per part del mateixos professionals que pel matí acumulaven eixes llistes d’espera. La simple afirmació de que no serien les intervencions privades les afectades per demores assistencials, però sense aportar cap dada, fa sospitar molt d’aquesta pràctica, i també, que diguen que s’ha acabat aquesta pràctica setmanes abans de fer la pregunta parlamentària i del rebombori mediàtic generat, encara més.

Google+
Whatsapp Telegram