martes, 1 de diciembre, 2020  |  
Marco destaca l’estalvi de quasi 7 milions d’euros per a la ciutadania de Castelló gràcies a la reforma fiscal Marco destaca l’estalvi de quasi 7 milions d’euros per a la ciutadania de Castelló gràcies a la reforma fiscal

- 31 octubre, 2017 -

Destaca l'esperit del Pacte del Grau d'avançar en un repartiment més just en el pagament d'impostos Marco destaca l’estalvi de quasi 7 milions d’euros per a la ciutadania de Castelló gràcies a la reforma fiscal

L’alcaldessa de Castelló destaca l’esperit del Pacte del Grau d’avançar en un repartiment més just en el pagament d’impostos

Castellón Información

La segona reforma fiscal impulsada pel Govern municipal de Castelló suposarà un estalvi per a la ciutadania entorn dels 6,9 milions d’euros. La modificació de les ordenances fiscals que es van votar en el ple celebrat el 26 d’octubre trencarà l’escalada de la pressió fiscal propiciada pels anteriors governs de la dreta.

«L’objectiu del Govern municipal és millorar la gestió dels serveis públics i generar noves oportunitats de benestar, però sense que açò supose una major càrrega sobre els contribuents», explica l’alcaldessa, Amparo Marco. «El control de la despesa pública i l’austeritat permeten que puguem fer més amb menys», afirma.

Les modificacions proposades per la Regidoria de Gestió Municipal afecten, principalment, a l’Impost sobre Béns Immobles. El coeficient de l’IBI baixa del 0,74% fins al 0,69%, la qual cosa suposa un descens del 7,7%. A la reducció del coeficient s’unirà la baixada dels valors cadastrals sol·licitada per l’Ajuntament al Ministeri d’Economia, que aplicarà una baixada lineal del 9,1% en el preu dels immobles. En el cas de l’IBI de rústica el descens és d’un 25%, similar al de l’any anterior.

«Si el ple no haguera canviat les ordenances fiscals, els contribuents de Castelló hagueren pagat quasi 7 milions més d’euros en l’IBI. Les mesures adoptades per aquest Govern municipal permetran que aqueixos diners es quede en les economies domèstiques, que podran dedicar-ho a millorar el seu dia a dia i tenir més benestar personal», afirma Marque.

L’alcaldessa reitera que la modificació de les ordenances fiscals ha suposat un repartiment més equitatiu de les càrregues fiscals, dins dels marges que permet la restrictiva legislació estatal. «El Pacte del Grau té com un dels seus principis bàsics en matèria de fiscalitat el d’avançar en la progressivitat i la segona reforma fiscal va en aqueixa línia», destaca.

Marco recorda que també hi haurà un descens en la pressió fiscal en altres impostos, com és el cas de l’impost de construccions, que baixa del 3,75% al 3,5%. El Govern municipal ha considerat que l’activitat de la construcció ha patit en els últims anys els envits de la crisi i ara s’aprecien indicis de la recuperació sostenible del sector, impulsat principalment per la rehabilitació d’edificis.

Google+
Whatsapp Telegram