lunes, 29 de noviembre, 2021  |  
Peníscola llença una línea d’ajudes per valor de 400.000 euros destinades a Pimes i autònoms Peníscola llença una línea d’ajudes per valor de 400.000 euros destinades a Pimes i autònoms

- 1 octubre, 2020 -

La sol·licitud pot realitzar-se de manera telemàtica, a través de la Seu Electrònica, on s'informa dels requisits i documentació necessaris Peníscola llença una línea d’ajudes per valor de 400.000 euros destinades a Pimes i autònoms

 

La sol·licitud pot realitzar-se de manera telemàtica, a través de la Seu Electrònica, on s’informa dels requisits i documentació necessaris

Castellón Información

L’avanç exponencial de la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel coronavirus Covid-19 a tot el món, està afectant les economies locals, davant aquesta circumstància i havent comprovat l’impacte real de la crisi sanitària en l’economia del municipi, “hem considerat necessari atorgar liquiditat a les empreses per tal de contribuir a facilitar l’acompliment de les seues obligacions i esmorteir la reducció dràstica d’ingressos” ha explicat el mateix alcalde, Andrés Martínez.

Davant aquesta conjuntura, l’Ajuntament de Peníscola va aprovar en el Ple municipal una de les mesures que es contemplen en el Pla de Mesures de Xoc per a la Reactivació i que es concreta en la creació d’una línia d’ajudes per a Pimes i autònoms.

L’objectiu d’aquestes ajudes és “protegir l’interés general del municipi, actuant directament sobre les persones físiques i jurídiques més afectades per tal d’afrontar aquesta situació extraordinària i amb la finalitat d’evitar que s’originen conseqüències econòmiques i socials irreversibles per als seus habitants, contribuint a la reactivació de l’economia local” ha explicat Martínez.

Amb l’aprovació definitiva en el Ple d’aquesta línia d’ajudes municipals, l’Ajuntament consigna 400.000€ per a destinar-los a aquesta comesa, import que procedeix de romanents de Tresoreria per a despeses generals, del superàvit i estalvis de l’any anterior.

Es concedirà una quantitat fixa de 1000 euros als titulars de l’activitat econòmica els locals o els establiments de la qual hagen hagut de suspendre la seua obertura al públic a conseqüència de la pandèmia.

A més, es concedirà una quantitat fixa de 500 euros a aquelles persones físiques o jurídiques titulars de l’activitat econòmica que no s’haja vist afectada pel tancament d’establiments, però hagen patit una reducció de la seua facturació en almenys un 75%.

La sol·licitud de les ajudes pot realitzar-se de manera telemàtica, a través de la Seu Electrònica, on s’informa dels requisits i documentació necessaris per al tràmit.

A més es pot realitzar la sol·licitud de manera presencial en les dependències del Servei d’Atenció Ciutadana des de demà i durant vint dies hàbils. És indispensable sol·licitar cita prèvia per realitzar el tràmit presencialment.

Des de la Regidoria d’Hisenda s’ha incidit en la importància de completar tota la documentació requerida per a facilitar la tramitació i que no hi haja retards en els pagaments.

Whatsapp Telegram