Noticias Castellón
viernes, 27 de enero del 2023 | Última actualización: 22:27

L'UJI invertirà recursos el proper any en millorar l'eficiència energètica i millorar els espais docents

Tiempo de Lectura: 2 minutos, 36 segundos

Noticias Relacionadas

La Universitat Jaume I prioritzarà les actuacions per a millorar l'eficiència energètica del campus i d'estalvi en el consum, i l'adequació i millora d'espais i equipaments docents i d'investigació en el Pla d'inversions pròpies 2023-2026. El vicerector d'Infraestructures i Sostenibilitat, Vicent Cervera, ha explicat que aquesta planificació «respon a un marc de prudència, i condicionat a la disponibilitat econòmica, que permeta desenvolupar les inversions necessàries per a avançar en la sostenibilitat del campus i per a la realització de les activitats pròpies de la Universitat».

L'instrument de planificació de les actuacions necessàries per als pròxims quatre anys s'estructura en quatre eixos: adequació i millora d'instal·lacions docents; consolidació, adequació i millora d'infraestructures investigadores i d'innovació; sostenibilitat ambiental, millora de l'eficiència i estalvi energètic i, per últim, infraestructures i equipaments per a la millora dels serveis.

L'adequació i millora d'instal·lacions docents inclou l'adequació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials arran del trasllat dels despatxos de Psicologia a la Facultat de Ciències de la Salut, a més de la remodelació i millora d'altres espais docents i de reparacions en instal·lacions esportives. El pressupost global d'aquest eix per al període 2023-2026 ascendeix a 1,3 milions d'euros.

L'adequació i millora d'infraestructures investigadores i d'innovació, amb una inversió prevista de 3,3 milions d'euros, contempla la finalització de les obres de l'edifici d'investigació II -en aquests moments en execució-, la urbanització d'Espaitec per a disposar de més parcel·les, i el cofinançament d'obres cientificotecnològiques cofinançades amb fons FEDER.

La sostenibilitat ambiental i millora de l'eficiència energètica és l'eix on es preveu un major esforç inversor, amb l'execució d'obres per valor de 4,1 milions d'euros. Aquesta línia del Pla propi d'inversions permetrà completar la millora de l'eficiència energètica dels edificis més antics del campus, que inclou la instal·lació o ampliació de parcs solars. En concret, s'actuarà a l'Escola de Tecnologia i Ciències Experimentals i a l'edifici de l'Escola de Doctorat i Consell Social.

Per últim, també s'ha planificat una inversió de 2,1 milions d'euros per a la renovació d'equipament obsolet i adequacions d'espais en l'edifici d'Esports i Serveis Centrals, dels locals de l'Àgora i de l'edifici de Rectorat.

A més d'aquestes actuacions, el Vicerectorat d'Infraestructures i Sostenibilitat té identificats altres projectes d'interès, també emmarcats en les mateixes quatre línies previstes en el Pla d'inversions pròpies, el desenvolupament dels quals estarà subjecte a la disponibilitat pressupostària dels pròxims anys.

PLA D'INVERSIONS PRÒPIES UJI 2023-2026
ACTUACIONS PREVISTES 2023-2026PRESSUPOST
Eix 1. Adequació i millora d'instal·lacions docents1.325.000
Acció 1. Adequació Facultat de Ciències Humanes i Socials575.000
Acció 2. Remodelació, ampliació i millora d'infraestructures docents750.000
Eix 2. Adequació i millora d'instal·lacions d'investigació3.350.000
Acció 3. Cofinançament edifici d'investigació II1.700.500
Acció 4. Urbanització Espaitec1.200.000
Acció 5. Cofinançament inversions FEDER i adaptació d'espais450.000
Eix 3. Sostenibilitat i millora energètica4.105.000
Acció 6. Rehabilitació energètica d'edificis3.200.000
Acció 7. Accions singulars estalvi energètic905.000
Eix 4. Infraestructures per a la millora del servei2.180.000
Acció 8. Renovació d'equipament obsolet800.000
Acció 9. Adequació d'espais per a trasllat de serveis1.380.000
TOTAL10.960.000