Noticias Castellón
viernes, 14 de junio de 2024 | Última actualización: 17:29

Educació invertirà 45 milions d'euros en material escolar i llibres de text

Tiempo de Lectura: 2 minutos, 28 segundos

Noticias Relacionadas

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació ha publicat este dilluns en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la convocatòria del programa Banc de Llibres per al curs 2024-2025.

Es destinaran per al pròxim curs 45.928.520 euros, dels quals 35.939.000 euros es destinaran a la reposició de llibres de text i material curricular en els centres públics de la Generalitat (17.439.000 euros per a Primària i 18.500.000 euros per a Secundària i Batxillerat). Per la seua part, 9.989.520 euros es destinaran als centres concertats (5.094.760 euros per a Educació Primària i 4.894.760 euros per a Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat).

En els dos cursos anteriors, amb la implementació de la LOMLOE, es van renovar tots els llibres de text i material curricular, per la qual cosa per al curs 2024-2025 els centres docents podran reposar aquells materials que estiguen deteriorats, perduts o que siguen necessaris per a completar lots per a l’alumnat participant en el programa.

Els centres també podran renovar els llibres de text i materials curriculars de 1r i 2n d’Educació Primària, considerats no reutilitzables.

Per a este curs 2024-2025 s’ha fixat una taxa de reposició i renovació d’un 18 % per als cursos d’Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, i d’un 25 % per als cursos de Batxillerat.

Import dels lots de llibres

El valor estimat dels lots de llibres es mantindrà en 175 euros per a Educació Primària, 278 euros per a Educació Secundària Obligatòria i 300 euros per a Batxillerat, com el curs anterior.

Es mantindran també els 70 euros per alumne participant en cicles formatius de grau bàsic i 70 euros per alumne participant matriculat en aules d’Educació Especial (UECO) i aules de Comunicació i Llenguatge en centres ordinaris.

Per a l’alumnat de centres d’Educació Especial, es concedirà un import de 70 euros per alumne matriculat.

A més, es manté el xec-llibre per valor de 160 euros per alumne participant de 1r i 2n d’Educació Primària, que els centres podran emetre una vegada es dicten les corresponents resolucions de concessió/assignació.

Terminis de sol·licitud i comunicació de necessitats

El termini perquè els centres privats concertats i centres de titularitat de corporacions locals presenten les seues sol·licituds de participació en el programa serà fins al 25 de juny.

Les famílies que vulguen participar en el banc de llibres per primera vegada han de sol·licitar-ho a partir del dia 11 de juny a través del model de sol·licitud disponible en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, en l’enllaç Banc de Llibres.

S’habilitaran 4 períodes perquè els centres comuniquen les seues necessitats: un període ordinari habilitat des de l’endemà de la publicació de la resolució fins al 15 de juliol de 2024, i tres extraordinaris: el primer fins al 16 de setembre de 2024, el segon fins a l’11 d’octubre de 2024 i el tercer fins al 8 de novembre de 2024.