Noticias Castellón
domingo, 03 de julio del 2022 | Última actualización: 01:35

Dissenyar un terme

Tiempo de Lectura: 2 minutos, 20 segundos

Noticias Relacionadas

Tomás Escuder, membre de Compromís Castelló

És evident que la dreta té una concepció del món diferent de la de l’esquerra. En afirmar això no descobrim el Mediterrani. Però sempre convé deixar les coses clares.

I això es nota a cada acte , pressupost o planificació.

Aquesta diferència, o les diferències que apareixen només comparant una proposta o una altra, no és tan sol un tema d’imatge o de maquillatge .

I és que tant com els humans som diferents, també ho són les polítiques d’un grup polític com les d’un altre. Totes dues opcions consideraran els mateixos ítems. Perquè la realitat, malgrat la física quàntica i les contalles meravelloses, és per a la mundana població, una de sola.

Sobre un territori, per exemple, tant la dreta com l’esquerra veuran cases, arbres, fàbriques i carrers. Fins ací tot va pel mateix camí.

La diferència radical apareix quan la dreta considera que qualsevol acció sobre un territori concret, i en el cas que ens ocupa, el tros de món que és el nostre terme, considera aquest com una possibilitat de beneficiar només unes persones, o uns grups. O , per dir-ho més planerament i clarament, si pot fer negoci.

L’esquerra, per ideologia, per consciència i per justícia social, valor aquest darrer del que la dreta no sol tindre gran apreciació, considera que les accions sobre el terme de Castelló deuen estar posades al servei i per a la millora de tota la ciutadania.

Arribats a aquest punt és la raó per la que des de Compromís considerem el Pla General de la nostra ciutat com una ferramenta per a avançar en la millora de la vida ciutadana . I no per a fer negoci.

Sobre aquest Pla , i al voltant de les seus propostes és on s’elaboraran i implementaran les mesures i les accions que acaben creant una base reguladora de les activitats futures que han de millorar el nostre entorn.

L’Ajuntament de Castelló progressista, compromès, i sobre la base dels acords presos per forces polítiques ha elaborat unes idees clau que s’emmarquen dins les directrius de l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana. Per a que les accions a emprendre estiguin conformes amb un desenrotllament harmònic i consistent de tot el territori valencià.

Les actuacions sobre les diferents àrees tindran com idea clau la voluntat de construir un terme cohesionat i amable. Lluny de les intencions de la dreta devoradora d’espais per omplir butxaques.

Vet ací , en termes generals, les diferències de vista dels partits quan han de mirar el territori. Pareix poca cosa i no ho és.