Noticias Castellón
sábado, 28 de enero del 2023 | Última actualización: 23:03

La Diputació ofereix a municipis de menys de 5.000 habitants el "millor servei possible d'aigua potable"

Tiempo de Lectura: 1 minutos, 22 segundos

Noticias Relacionadas

Destaquen promoure les actuacions necessàries per a eliminar els riscos per a la salut

Castellón Información

La Diputació de Castelló ha licitat el contracte del servei de gestió sanitària de l'aigua potable i manteniments dels equips de cloració i de control de consums i qualitat en municipis de menys de 5.000 habitants de la província de Castelló.

El diputat encarregat de l'àrea de Sostenibilitat, Ignasi Garcia, ha destacat que des de la Diputació de Castelló "el que fem en definitiva es oferir als municipis de menys de 5.000 habitants el millor servei possible en el control sanitari, en el consum, la canalització i l'abastiment d'aigua".

"Hem reconvertit el contracte de cloració d'aigua en un contracte que a banda de la cloració i la potabilització de l'aigua, farà el control sanitari de l'abastiment, i al mateix temps farà un control dels consums de l'aigua en alta als municipis de les comarques de Castelló", ha concretat.

En aquest sentit, l'ens supramunicipal ha autoritzat la despesa de 390.124,57 euros amb càrrec de l'aplicació pressupostària, i ha ordenat l'obertura del procediment, tramitació ordinària i licitació electrònica per a l'adjudicació del contracte.

Entre els objectius del contracte, destaquen promoure les actuacions necessàries per a millorar les condicions sanitàries de les instal·lacions d'abastiment d'aigua potable i eliminar o reduir els riscos per a la salut derivats de l'aigua de consum humà.

També dotar als ajuntaments de la província de Castelló de ferramentes i serveis necessaris per a realitzar un adequat control de la qualitat de l'aigua de consum, de l'aixeta i l'elaboració i seguiment del Protocol d'Autocontrol i Gestió de l'Abastiment.