Noticias Castellón
viernes, 19 de agosto del 2022 | Última actualización: 19:04

Costes anuncia el projecte de regeneració de la platja al sud del Port de Borriana

Tiempo de Lectura: 3 minutos, 57 segundos

Noticias Relacionadas

El govern municipal de Borriana ha mostrat la seua satisfacció amb el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic 

Castellón Información

El govern municipal de Borriana ha mostrat la seua satisfacció perquè tal com es va comprometre el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic en la reunió a Madrid del passat 21 de febrer, el Servei Provincial de Costes de Castelló ha anunciat avui, a través de BOE, el període d'informació pública de 30 dies hàbils del 'Projecte bàsic d'actualització del projecte de regeneració de la platja al sud del Port de Borriana' i el corresponent Estudi d'Impacte Ambiental.

Un projecte que suposarà una inversió de més de 5,6 milions d'euros i que implicarà l'espigó en la zona de la Serratella, enfront de la depuradora,  amb més de 400.000 metres cúbics d'arena per a regenerar la costa sud de la ciutat  amb un termini d'execució de l’obra de 12 mesos.

Des del dilluns 7 de març i fins al 20 d'abril, qualsevol persona o entitat pot presentar les observacions o al·legacions que estime oportunes i es podrà consultar la documentació que està a disposició en la pàgina del portal del Ministeri i també, en dies hàbils i en horari comprès entre les 9h i les 14h, en les oficines del Servei Provincial de Costes a Castelló.

Projecte

El projecte bàsic objecte d'informació pública és un tram amb prioritat alta, dins de les quatre Estratègies del Ministeri en què es detalla les actuacions necessàries per a protegir i solucionar el problema d'erosió que pateix el nostre litoral, identificat com la Serratella-sud port.

Segons es desprèn del projecte, en l'actualitat, la zona es troba totalment rigiditzada amb una escullera que delimita el mar amb la terra ferma. En haver-se construït just al nord el Port de Borriana, s'ha generat un bloqueig de l'arrossegament de material dels corrents, acumulant l'arena a la platja de Borriana, al nord del port.

A més, els habitatges situats enfront de la zona d'actuació es veuen afectats per la força de la mar durant els temporals, per la qual cosa la creació d'una nova platja exercirà de protecció contra l'onatge. Els objectius que es pretenen aconseguir amb el desenvolupament del projecte són, d'una banda, assegurar una amplària mínima suficient al llarg de tota la seua extensió per al correcte desenvolupament de la funció lúdica de la platja, i també recuperar la funció de defensa de la platja, dotant-la d'una amplària mínima suficient que permeta dissipar de forma efectiva l'energia de l'onatge durant l'actuació de temporals, i al mateix temps, preservar o, si escau, millorar la qualitat de l'entorn ecològic i artisticocultural de la zona.

Per a aconseguir-ho, en el projecte es proposa la creació d'una platja artificial, reforçada i abrigada a ponent a fi de millorar les infraestructures existents, derivat de la falta d'estàndard de confort de la situació original.

Les actuacions consistiran en la regeneració amb l'aportació d'arena del tram de costa recolzat en un dic d'abric a executar, fins al dic d'abric del port de Borriana, i l'arena a utilitzar serà la que s'ha acumulat en les proximitats del port.

Entre les actuacions complementàries destaca la creació d'un nou accés en la zona de platja restaurada, s'aprofitaran els dos accessos existents en el tram d'actuació i l'accés serà tipus escalinata, executada de formigó armat, amb característiques similars a les existents.

També es preveu el condicionament de la zona per als vianants que actualment no compta amb equipament urbà, per a la qual cosa es prolonga el mur i el passeig existent en el front marítim, condicionant a més l'esplanada com a zona per als vianants mitjançant la pavimentació i enjardinament.

Finalment, també s'haurà de tindre en compte la disposició de diferents elements com ara dics exempts, espigons, esculleres, recreixements de goles existents, etc., que han alterat localment la dinàmica litoral de la zona d'estudi.

L'equip de govern de Borriana ha volgut destacar el compliment d'un altre dels compromisos adquirits pel Ministeri, ja que ja compta amb la concessió administrativa definitiva d'ocupació de domini públic maritimoterrestre per a poder licitar immediatament el projecte de construcció de dos caragols d'Arquimedes en la zona de la Serratella, amb la finalitat de minimitzar l'impacte de les inundacions en els habitatges de la zona.

L'executiu municipal espera que el Ministeri continue complint amb els acords aconseguits, i s'avance en ells, com per exemple amb el projecte de l'espigó del Nord, el plec del qual està redactat i a l'espera que s'aprove el pressupost per a publicar en el BOE la licitació de la redacció del projecte bàsic.