domingo, 26 de septiembre, 2021  |  
Borriana es planteja allargar en un any el període de concessió dels xiringuitos i merenderos Borriana es planteja allargar en un any el període de concessió dels xiringuitos i merenderos

- 27 abril, 2020 -

Estudia a més ampliar les superfícies en cas de poder-se obrir aquests establiments amb mesures de distanciament social Borriana es planteja allargar en un any el període de concessió dels xiringuitos i merenderos

Estudia a més ampliar les superfícies en cas de poder-se obrir aquests establiments amb mesures de distanciament social

Castellón Información

L’Ajuntament de Borriana, davant de la incertesa sobre la possible obertura dels xiringuitos i merenderos i sobre les condicions d’obertura, està estudiant la possibilitat d’allargar el període de la concessió durant un any més si fóra necessari, o ampliar la superfície autoritzada en aquells casos en què es tracte de terrenys de propietat municipal, és a dir, els que estan fora del Domini Públic Maritimoterrestre.

Així ho ha manifestat el regidor d’Urbanisme, Bruno Arnandis, que ha aclarit que en funció de l’evolució de la pandèmia de la Covid-19 i les mesures de l’estat d’alarma, si les instal·lacions temporals, portàtils o desmuntables d’estiu no poden obrir, “intentarem allargar un any més la concessió que es va donar i que originalment era per a quatre any”.

A més, cas que els xiringuitos i merenderos pogueren obrir i se li aplicaren condicions de distanciament o de reducció d’aforament, des de l’Ajuntament “estem estudiant també l’eventualitat d’augmentar les superfícies”, ha assegurat.

D’altra banda, el regidor ha aclarit, davant la preocupació d’alguns empresaris d’instal·lacions estiuenques, que el termini per a presentar la documentació requerida, abans de l’1 de maig, “es troba també suspés i per tant, de moment, no serà necessari presentar cap documentació”.

Sobre aquest tema ha recordat que el Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, en la disposició addicional tercera, estipula que se suspenen termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. Així mateix, recull que el còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perda vigència l’esmentat Reial decret o, si escau, les pròrrogues d’aquest RD.”

Whatsapp Telegram