sábado, 19 de junio, 2021  |  
L’Ajuntament d’Almassora convoca deu beques en pràctiques a estudiants de titulacions universitaris locals L’Ajuntament d’Almassora convoca deu beques en pràctiques a estudiants de titulacions universitaris locals

- 31 marzo, 2019 -

Vuit places són de sis mesos i les altres dues tenen un trimestre de durada L’Ajuntament d’Almassora convoca deu beques en pràctiques a estudiants de titulacions universitaris locals

Vuit places són de sis mesos i les altres dues tenen un trimestre de durada

Castellón Información

L‘Ajuntament d’Almassora ha convocat el programa de beques de formació BecAlmassora-Futur per a estudiants que estiguen cursant les titulacions universitàries estipulades pel consistori. Es tracta de huit places per un període de sis mesos i dues places per a tres mesos. La nota mitjana de l’expedient acadèmic prevaldrà la concessió de l’ajuda municipal. Les persones interessades tenen 10 dies des de demà per a presentar la sol·licitud.

El Butlletí Oficial de la Província va publicar aquest dissabte les bases reguladores, que demanden a estudiants d’Administració d’Empreses i Administració Pública (àrea administrativa de SIAC), Ciències de la Comunicació, Filologia i cultures europees o Pedagogia i didàctica de les ciències socials, Humanitats (àrea de Cultura), Informàtica, Periodisme i Publicitat i Relacions Públiques (gabinet de Comunicació), Història, Geografia i Arxiu (arxiu municipal), Filologia catalana i Traducció i Interpretació (Dinamització Lingüística), Administració de Empesas, Dret, Gestió, Finances i Comptabilitat (Administració General –dues persones-).

A més d’aquestes vuit beques que tenen un període de pràctiques de mig any, el consistori ofereix dues estades de tres mesos per a estudiants de Turisme i Relacions Laborals i Dret. L’objecte del programa d’ajudes en tots dos casos és la concessió de beques a joves estudiants per a la realització de pràctiques com a mitjà per a promocionar l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i la comunicació mitjançant l’aplicació dels coneixements adquirits al llarg del curs acadèmic a través de la pràctica en els diferents departaments d’acord a la titulació acadèmica.

Les persones interessades han de sol·licitar participar en el projecte de formació que requerisca una titulació adequada al seu perfil i a la durada de les bases. Com a requisits, és imprescindible estar empadronat a Almassora, ser major d’edat, estar estudiant en el curs actual el títol requerit, no ser beneficiari d’una altra beca en l’actualitat ni desenvolupar activitat laboral relacionada a fi de la beca. Tindran preferència les persones que no hagen gaudit d’una beca en el consistori en exercicis anteriors.

Cadascuna de les beques està dotada amb un import màxim de 500 euros mensuals per a una dedicació de 20 hores setmanals. El termini d’exposició i presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà a la publicació de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província. Les sol·licituds, que estaran disponibles en la pàgina web municipal, han de presentar-se en el registre d’entrada de documents de l’Ajuntament d’Almassora.

Whatsapp Telegram