Noticias Castellón
domingo, 01 de octubre del 2023 | Última actualización: 21:13

Almassora ampliarà places i horari de les escoles matinal i vespertina

Tiempo de Lectura: 2 minutos, 25 segundos

Noticias Relacionadas

L’ajuntament proposa lavançar a les 07.30 hores i retardar fins a les 18.00 hores l’entrada i eixida dels escolars dels centres

L’Ajuntament d’Almassora ha proposat l’adjudicació de l’Escola Matinal i Vespertina per als sis col·legis públics d’Infantil i Primària i, per primera vegada, per a l’escola infantil Sant Josep a l’empresa Ofertes Costa Azahar per un import de 101.979 sense IVA. El contracte abastarà des de l’11 de setembre de 2023 i finalitzarà el 21 de juny de 2024, coincidint amb el calendari escolar del curs acadèmic.

Aquest servei s’encarregarà de la cura dels escolars fora de l’horari lectiu per a afavorir la conciliació familiar a un preu assequible. En total, han sigut set empreses les que s’han presentat a la licitació d’aquest contracte, les quals han hagut de justificar la seva experiència en contractes de similar naturalesa durant els tres últims anys.

El nombre de places oferides aquest curs s’ha ampliat, així és de 285 alumnes a l’escola matinal, 10 en la matinal de Sant Josep i 90 en la vespertina.

El regidor d’Educació, Vicente Blay Casino, ha assenyalat que l’ajuntament presta aquest servei “per a ajudar a les famílies amb fills en edat escolar, afavorir la conciliació laboral i familiar, ampliant horaris matinal i vespertí en els centres escolars”.

En l’adjudicació s’ha valorat la millor oferta econòmica sense concórrer en una situació de temeritat, així com la proposta de protocols respecte a la recollida d’escolars, presa de medicaments, conductes indisciplinades, queixes i reclamacions, pla d’evacuació, organització de bosses i jaquetes i control d’assistència. A més, s’han tingut en compte les activitats proposades que han de fomentar la igualtat, la cultura, la coeducació, la participació, l’educació ambiental i emocional i la interculturalitat, havent d’adaptar-se a l’edat dels menors. A més, es presta especial atenció als tallers de robòtica, que s’impartiran en el servei de vespertina.

A través de la Regidoria d’Educació, li correspondrà a l’Ajuntament la planificació i programació de l’oferta i horaris i l’organització i coordinació tècnica general del servei.

Horaris

Per al servei d’escola matinal l’horari serà de 7.30 a 9.00 hores i es permetrà l’entrada dels menors durant tota la franja horària. En el cas de la vespertina depèn de la jornada de cada centre; és a dir, si està establida, la jornada contínua serà de 15.30 a 17.00 hores, o jornada partida, de 16.30 a 18.00 hores.

El servei d’escola vespertina es prestarà durant el calendari escolar, exceptuant els mesos de setembre i juny.

D’altra banda, les ràtios monitor/alumne vindran determinats per l’edat dels escolars. En Infantil serà d’un monitor per cada 10 alumnes, en Primària cada 15 i a l’escola infantil Sant Josep cada cinc. Una vegada iniciat el servei, l’Ajuntament podrà variar la ràtio si per motius d’organització o recomanacions sanitàries així s’aconsellarà, com per exemple prestar servei a xiquets amb necessitats especials, tenint en compte el grau de discapacitat.