Lunes, 25 de mayo, 2020  |  
El Registre de la Propietat 1 de Vila-real facilita l’expedició de la nota simple de localització per correu  El Registre de la Propietat 1 de Vila-real facilita l’expedició de la nota simple de localització per correu 

- 6 abril, 2020 -

Aquest document és indispensable en la moratòria del pagament de les hipoteques aprovada pel Govern per l’Estat d'Alarma El Registre de la Propietat 1 de Vila-real facilita l’expedició de la nota simple de localització per correu 

Aquest document és indispensable en la moratòria del pagament de les hipoteques aprovada pel Govern per l’Estat d’Alarma

Castellón Información

El passat 14 de març, amb motiu de la crisi del Coronavirus, es va decretar l’Estat d’Alarma al’empar del Reial Decret 463/2020 amb mesures que limiten la lliure circulació de persones. Esta situació provoca  conseqüències que són difícils de combatre, motiu pel qual tots els organismes, ens públics i privats estan intentant adaptar decisions que ajuden a suportar aquesta càrrega.

El passat 17 de març, a través del Reial Decret Llei 8/2020, el Govern va aprovar un paquet de mesures per a pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària. Entre aquestes, i amb la finalitat d’alleujar els ciutadans que es vegen afectats per la suspensió de les seues ocupacions com a conseqüència del coronavirus, es va incloure unamoratòria en el pagament de les hipoteques.

El termini per tal de sol·licitar la dita moratòria, a tots aquells que complisquen amb els requisits exigits, s’establix des del 19 de març de 2020 fins al 3 de maig del mateix.

Entre els documents que cal presentar, bé siga per a treballadors per compte d’un altre, com per a autònoms, es troba la nota simple del servici d’índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.

És en este moment, quan hem d’incidir en la naturalesa del servei públic dels Registres de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles. Per això, amb la finalitat de flexibilitzar la situació, facilitar i agilitzar el tràmit a qui ho necessite, i atendre a la limitació de la lliure circulació, elRegistre de la Propietat 1 de Vila-real vol aportar la seua capacitat de compromís amb la ciutadania tot posant a disposició d’aquests el correu electrònic villarreal1@registrodelapropiedad.org, on es podrà sol·licitar la nota simple de localització amb total gratuïtat per a mitigar així qualsevol càrrega addicional, tot incorporant obligatoriament  una fotocòpia del DNI de la persona sobre la qual s’haja d’expedir la informació o, si és el cas, de tots els membres de la unitat familiar.

El Registre de la Propietat 1 de Vila-real a fi de flexibilitzar la situació, facilitar i agilitzar el tràmit a qui ho necessite, i atendre a la limitació de la lliure circulació, vol aportar la seua capacitat de compromís amb la ciutadania ajudant amb la sol.licitud de la nota simple per a la moratòria en el pagament de les hipoteques.

 Qui ho pot sol·licitar?

Tots aquells que complisquen amb els requisits exigits i la vivenda habitual del qual estiga inscrita al Registre de la Propietat 1 de Vila-real.

 On es pot sol·licitar?

La sol.licitud d’aquesta nota podrà realitzar-se enviant un correu a villarreal1@registrodelapropiedad.org o a través de la web del col.legi de Registradors www.registradores.org

Quin és el termini de sol·licitud?

El termini s’establix des del 19 de març de 2020 fins al 3 de maig del mateix.

Quines són les dades necessàries?

Hi haurà que incorporar la petició i, obligatòriament, fotocòpia del DNI de la persona sobre la qual s’haja d’expedir la informació o, si és el cas, de tots els membres de la unitat familiar. També es recomana que s’identifique la finca registral sobre la qual recau el préstec hipotecari la moratòria del qual es va a sol.licitar.

Cost

El Registre de la Propietat 1 de Vila-real, empatizant amb la difícil situació, tramitarà la petició de la nota simple amb total gratuïtat per a mitigar així qualsevol càrrega addicional

Google+
Whatsapp Telegram


No hi ha comentaris per el moment

Escriu el primer comentari!

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *