sábado, 31 de octubre, 2020  |  
L’Ajuntament d’Almassora garanteix la correcta climatització dels edificis municipals L’Ajuntament d’Almassora garanteix la correcta climatització dels edificis municipals

- 28 febrero, 2017 -

Les condicions de la licitació del servei de manteniment estableixen un màxim de 60.000 euros anuals per a revisions, gestió documental i adequació permanent L’Ajuntament d’Almassora garanteix la correcta climatització dels edificis municipals

Castellón Información

L’Ajuntament d’Almassora traurà a concurs el servei de manteniment i reparació d’aires condicionats que es troben en dependències de propietat municipal. El contracte tindrà una vigència de dos anys i podrà ser estès durant altres dos més. L’equip de govern va donar ahir la seua conformitat al plec de condicions que regirà el procés de licitació i que marca un cost màxim de 60.000 euros anuals per a aquesta fi.

Aquesta quantitat serà dividida en dues seccions. La primera aglutinarà els serveis de gestió documental i de revisió de les instal·lacions, segons la normativa vigent i el seu valor no podrà superar els 44.452 euros. Altres 15.547 euros, inclosos en la secció segona, aniran destinats a l’adequació de les instal·lacions i cobrirán treballs de reparació de trencaments o reposicions de material, així com aquells que es requerisquen per a adaptar de les màquines a la normativa.

L’equip de govern espera aconseguir una rebaixa en els costos, ja que els criteris de valoració atorguen en 70% dels punts a la millor oferta econòmica. La taula de valoració tindran també en compte els preus que les empreses candidates presenten en conceptes com les reparacions, les millores o noves instal·lacions d’equips i el compromís de no cobrar al consistori els desplaçaments en cas d’avaria o reparacions correctives.

Després de la publicació del plec de condicions en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), el termini de presentació de les proposicions serà de 15 dies. Una dels requisits de solvència econòmica és que empreses interessades hagen tingut, en almenys un dels tres últims exercicis, un volum de negoci superior als 45.000 euros. Per a acreditar la solvència tècnica, la mesa de contractació requerirà a les companyies l’elaboració d’una relació dels principals serveis prestats durant els últims cinc anys.

Reducció de sorolls

Les molèsties produïdes pels aparells de climatització situats en el terrat el consistori es veuran significativament reduïdes després de la instal·lació d’un sistema d’apantallament acústic. L’import d’aquesta intervenció ascendeix a 32.000 euros i és una de les actuacions que l’equip de govern pretén dur a terme amb els fons que s’obtinguen dels romanents de l’exercici de 2016.

Google+
Whatsapp Telegram