miércoles, 19 de enero, 2022  |  
Vila-real modifica la tramitació de contractes menors per adaptar-los als canvis legislatius del Govern central Vila-real modifica la tramitació de contractes menors per adaptar-los als canvis legislatius del Govern central

- 29 febrero, 2020 -

Es converteix així en un dels primers municipis de la província a aprovar una instrucció pròpia per a incorporar les novetats legislatives Vila-real modifica la tramitació de contractes menors per adaptar-los als canvis legislatius del Govern central

Es converteix així en un dels primers municipis de la província a aprovar una instrucció pròpia per a incorporar les novetats legislatives

Castellón Información

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-real ha aprovat una instrucció municipal per la qual es modifica la tramitació de contractes menors per a adaptar-la als canvis legislatius impulsats des del Govern central amb l’objectiu de millorar l’eficiència de la despesa pública i facilitar la participació de les petites i mitjanes empreses, pimes, en la contractació pública. Així, el document aprovat per l’òrgan de govern adapta els procediments municipals al que s’estableix en el Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives d’una Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública, modificant així la Llei de Contractes del Sector Públic aprovada en 2017.

L’alcalde i regidor d’Hisenda, José Benlloch, ha explicat que “hem volgut aprovar una instrucció específica a fi d’adaptar-nos ràpidament als nous instruments de tramitació que ens permet el Reial decret llei aprovat pel Govern central, que acaba amb la desorientació d’una Llei de Contractes ideada pel Partit Popular que ens generava tremendes dificultats a l’hora d’aplicar el nostre model d’empresa local”.

Vila-real es converteix així en un dels primers municipis de la província a aprovar una instrucció pròpia per a incorporar les novetats legislatives que afecten la tramitació de contractes menors, és a dir, aquells amb valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracte de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracte de contractes de subministrament o de serveis. El Reial decret llei flexibilitza els requisits de la Llei de Contractes agilitant la tramitació i suprimint, entre altres aspectes, els límits de contractes per aquest procediment a un mateix licitador.

Benlloch ha remarcat que, a més d’oferir major seguretat jurídica a l’Administració local, introduint l’obligació d’una declaració responsable per part de l’adjudicatari, la nova instrucció per a la tramitació de contractes menors afavoreix el model d’empresa local “pel qual hem apostat sempre des de l’equip de govern”.

15“Tenim per fi un Govern central, presidit pel socialista Pedro Sánchez, que entén la importància de permetre que també les pimes tinguen possibilitat de participar en la contractació pública i que en tot just un mes des de la seua presa de possessió ja ha adoptat mesures per a fer-lo possible i revertir el mal que la Llei de Contractes del Sector Públic del Partit Popular ha fet en aquest sentit”, ha conclòs Benlloch.

Whatsapp Telegram