lunes, 25 de enero, 2021  |  
La Universitat Jaume I incorpora la perspectiva de gènere a les guies docents dels estudis de grau La Universitat Jaume I incorpora la perspectiva de gènere a les guies docents dels estudis de grau

- 5 junio, 2020 -

Aquesta anàlisi va partir d'un debat preliminar per a establir els objectius, el marc metodològic i els indicadors d'igualtat La Universitat Jaume I incorpora la perspectiva de gènere a les guies docents dels estudis de grau

Aquesta anàlisi va partir d’un debat preliminar per a establir els objectius, el marc metodològic i els indicadors d’igualtat

Castellón Información

La Universitat Jaume I ha publicat una guia per a la integració de la perspectiva de gènere en les guies docents de les assignatures de grau, dins de les accions del II Pla d’Igualtat 2016-2020, amb l’objectiu d’impulsar l’aplicació de la perspectiva de gènere en els estudis universitaris de forma transversal, una tasca que requereix una revisió dels continguts des d’un enfocament de gènere, considerant el sexe i el gènere com a variables analítiques i explicatives clau.

Per a l’elaboració de la guia, s’ha realitzat un treball d’anàlisi de la integració de la perspectiva de gènere en les guies docents de les assignatures que configuren els graus en Dret, Mestre o Mestra d’Educació Infantil, Infermeria i Disseny i Desenvolupament de Videojocs en el curs 2019-2020. D’aquesta manera, es pretén avançar en el desenvolupament d’indicadors que permeten identificar la perspectiva de gènere en els programes docents, així com dur a terme una revisió dels continguts de les guies docents de les assignatures de grau per a identificar el nivell d’implementació de la dimensió de gènere.

Aquesta anàlisi ha sigut realitzada per l’equip interdisciplinari de la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I el qual, juntament amb la Unitat d’Igualtat de l’UJI, va partir d’un debat preliminar per a establir els objectius, el marc metodològic i els indicadors d’igualtat que van servir per a guiar el treball d’estudi i els continguts orientatius d’aquesta guia.

La guia recull els aprenentatges assolits com a resultat d’aquest treball d’anàlisi amb l’objectiu de servir d’orientació per a la integració de la perspectiva de gènere en les guies docents de grau. La Guia per a la integració de la perspectiva de gènere en les guies docents de les assignatures de grau de la Universitat Jaume I presenta la situació general de la incorporació de la perspectiva de gènere en les guies docents dels graus en Dret, Mestre o Mestra d’Educació Infantil, Infermeria i Disseny i Desenvolupament de Videojocs, els indicadors que s’han utilitzat, així com algunes eines que poden servir d’ajuda en la implementació de la dimensió de gènere en les guies docents, com ara una fitxa de comprovació i un recull de la terminologia més freqüent que s’hi ha identificat.

Google+
Whatsapp Telegram