martes, 24 de mayo, 2022  |  
Almenara motiva a les penyes presentar un formulari d’inscripció per elaborar un pla d’actuació en emergències Almenara motiva a les penyes presentar un formulari d’inscripció per elaborar un pla d’actuació en emergències

- 2 septiembre, 2019 -

Els locals hauran de complir una sèrie de normes per garantir la seguretat, la salubritat i la conviència durant les festes de setembre Almenara motiva a les penyes presentar un formulari d’inscripció per elaborar un pla d’actuació en emergències

Els locals dels casals hauran de complir una sèrie de normes per tal de garantir la seguretat, la salubritat i la conviència durant les festes de setembre

Castellón Información

Almenara motiva a les penyes de la població a presentar-se fins el 16 de setembre a la Policia Local (de 8:00 hores a 15:00 hores) un formulari d’inscripció amb la ubicació i característiques dels casals per poder crear, un any més, un pla d’ubicació. De fet, la finalitat és establir un pla d’actuació en cas d’emergència o necessitat. Per tal de fer-ho, els locals també hauran de complir una sèrie de normes per tal de garantir la seguretat, la salubritat i la convivència ciutadana. Cal recordar que les festes d’Almenara se celebraran del 20 al 29 de setembre.

En aquest registre se sol·licita la identificació d’alguns representants de les penyes (per a poder enviar notificacions), la ubicació del casal i les condicions d’aquest. En aquest últim apartat s’hi hauria d’especificar característiques com ara si el casal té aigua potable, serveis, extintors o eixida d’emergència.

L’alcaldessa de la població, Estíbaliz Pérez, recorda que els casals han de comptar amb una sèrie de condicions mínimes per a no causar insalubritat sanitària als usuaris ni a la resta de veïns.

A més, els components de la penya hauran de complir les normes de civisme registrades en l’Ordenança de Convivència Ciutadana, per la qual cosa no hauran de produir molèsties al veïnat, i hauran de mantindre net el seu entorn.

De fet, aquest últim punt és prou important, ja que l’entorn serà revisat cada dia per la Policia Local. Per altra banda, tampoc es podran tallar els carrers sense la pertinent autorització municipal.

Pel que respecta a la música i el seu volum, l’alcaldessa assegura que aquesta no estarà autoritzada fins al dia 20 de setembre  a les 22:00 hores. El volum mai haurà de sobrepassar els 45 decibels en la via pública, tal com registra la legislació vigent.

La música podrà posar-se fins a les 4:00 hores durant les jornades de divendres i dissabte, mentre que la resta de dies es podrà posar fins a les 2:00 hores. A partir d’aquesta hora, la música podrà ser d’ambient, però davant qualsevol requeriment, aquesta haurà de cessar.

D’altra banda, altre punt a tindre en compte durant les festivitats locals són els residus voluminosos: aquells que no s’utilitzen o que no es vulguen després de les festes, (com a sofàs, matalassos, taules, cadires o neveres) hauran de depositar-se al costat dels contenidors de RSU (color verd).  

La data en  la que aquestos residus hauran de dipositar-se és el 3 d’octubre a partir de les 20:00 hores, perquè el divendres a les 4:00 hores els puga recollir el Servei Municipal de Recollida de Voluminosos.

A més, també es disposa de l’ecoparc de la localitat per a depositar aquests residus, que estarà obert els dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9:00 a 14:00 hores i de 16:00 a 19:00 hores. Per altra banda, dissabtes i diumenges estarà operatiu de 10:00 a 14:00 hores. Finalment, l’ecoparc els dimecres i els festius estarà tancat.

L’Ajuntament recorda que els components dels casals seran els responsables de les infraccions i sancions que s’establisquen en cas que es depositen en la via pública els residus sòlids urbans fora de l’horari, lloc o condicions marcades per a garantir la seguretat i salubritat  en la localitat.

Estíbaliz Pérez sol·licita la col·laboració ciutadana perquè entre totes els persones “aconseguim fer que Almenara siga un municipi de referència, on les Festes Patronals, siguen l’ocasió per a la diversió i el gaudi de tots els actes per als veïns i veïnes”, i conclou: “Cal respectar a la resta de la ciutadania i aconseguir una harmonia adequada per a la convivència ciutadana”.

Whatsapp Telegram