Noticias Castellón
jueves, 28 de septiembre del 2023 | Última actualización: 11:59

Almassora crearà una comissió amb Adif per a mitigar possibles danys de les obres de la intermodal

Tiempo de Lectura: 1 minutos, 56 segundos

Noticias Relacionadas

Analitzarà els desperfectes que la circulació de vehicles pot comportar per als camins rurals amb l’objectiu que l’empresa restitueixi el ferm danyat i les infraestructures que puguin veure’s afectades

L’Ajuntament d’Almassora crearà una comissió de seguiment amb Adif per a tractar possibles danys o desperfectes que puguin comportar per a la localitat les obres de construcció de l’accés ferroviari sud al port de Castelló, on se situarà l’estació intermodal de mercaderies.

Així, el regidor d’Urbanisme d’Almassora, Vicente Martínez-Galí, s’ha reunit amb els responsables d’Adif i de l’empresa encarregada d’executar les obres per a fixar tota una sèrie de condicionants donat els problemes que la circulació de vehicles pesants de gran tonatge pot comportar per als camins i vials de la localitat, quant a danys en el ferm i xarxes de subministrament es refereix.

La comissió, que es reunirà periòdicament, estarà conformada per un tècnic municipal, un altre de la companyia i el mateix regidor d’Urbanisme.

A més, s’ha abordat la necessitat que el pas de vehicles pesants per camins rurals no interfereixi amb la campanya citrícola que arrancarà en les pròximes setmanes, ja que aquesta zona compta amb nombroses finques de tarongers. Per a això, caldrà realitzar una planificació detallada amb el cronograma de transport i abocament.

D’igual manera, se sol·licitarà a Adif un aval bancari per a cobrir possibles desperfectes que es produeixin durant el recorregut de tota la maquinària necessària per a aquesta actuació de gran envergadura.

En la trobada, els representants municipals també han informat de tota la documentació a aportar per a sol·licitar l’autorització demanial cara a l’aprofitament especial del domini públic relatiu a la possibilitat de transitar vehicles pesants pels vials.

“És important que l’empresa es comprometi a la reposició dels desperfectes que pogueren ocasionar-se pel pas continuat de vehicles pesants, restituint tot el ferm danyat, com a conseqüència directa del referit trànsit i les infraestructures que puguin veure’s afectades per idèntica causa”, ha remarcat Martínez-Galí.

Una vegada sol·licitada l’autorització i amb caràcter previ a la seva concessió, també es redactaran tots els condicionants que es deriven de l’informe de la Policia Local relatius a seguretat i senyalització, entre altres, així com aquells condicionants que es desprenguin de l’informe tècnic.