Lunes, 26 de octubre, 2020  |  
L’impacte associatiu en la ciutat de Castelló genera 17 milions i crea 3.800 llocs de treball L’impacte associatiu en la ciutat de Castelló genera 17 milions i crea 3.800 llocs de treball

- 23 septiembre, 2020 -

Mezquita ha llançat un missatge de motivació cap a les entitats “Aquestes dades demostren quesou el cor de Castello” L’impacte associatiu en la ciutat de Castelló genera 17 milions i crea 3.800 llocs de treball

Mezquita ha llançat un missatge de motivació cap a les entitats “Aquestes dades demostren quesou el cor de Castello”

Castellón Información

Les entitats creen 3.800 llocs de treball, una finalitat a la qual destinen vora el 50% del pressupost, i organitzen més de 5.000 activitats anuals

La Regidoria de Participació Ciutadana i la Fundació Horta Sud han presentat l’estudi sobre l’impacte associatiu en la ciutat de Castelló. El treball d’investigació descobreix que els ingressos totals de les associacions de Castelló s’estimen al voltant dels 17.000.000 d’euros L’estudi també assenyala que les associacions de Castelló generen més de 3.800 llocs de treball, dels quals el 48% és a temps complet i el 52% a temps parcial.

El regidor de Participació Ciutadana, Francesc Mezquita ha llançat un missatge de motivació cap a les entitats “Aquestes dades demostren que, vertaderament, sou el cor de Castello”, ha assegurat l’edil, per a qui “la vostra tasca dinamitza barris sencers i col·lectius que, d’altra banda, tindrien difícil rebre ajudes per manca de mitjans o de coneixements”. “Per això és una boníssima notícia que el nombre d’associacions inscrites en el registre municipal de la ciutat haja augmentat i volem animar-vos a que aquest nombre continue creixent”, ha conclòs el responsable de Participació Ciutadana.

Així doncs, les 169 associacions enquestades destinen a personal un 47% dels seus pressupostos. Aproximadament el 40% d’aquest cost de personal són impostos. Per tant, segons l’informe, més del 17% dels ingressos de les associacions torna a les arques públiques en quotes de la Seguretat Social i IRPF.

Dins dels contractes de treball a temps complet, el 48% són a dones i el 52% són a homes, mentre que dins dels contractes de treball a temps parcial, el 47% són dones i el 53% són homes. Tanmateix, el 47% de les persones associades són homes i el 53% són dones i la distribució del voluntariat és d’un 59% de dones front un 41% d’homes que assumeixen tasques de voluntariat. Tot i això, els homes estan més representats en les Juntes Directives: el 53% d’homes front el 47% de dones.

8.000 persones voluntàries i més de 5.000 activitats anuals

L’estudi d’impacte associatiu revela que prop del 8% de les persones associades de Castelló assumeix tasques de voluntariat. És a dir, aproximadament 8.000 persones estan dedicant part del seu propi temps per a dinamitzar el seu barri, promovent la cultura local o millorant la qualitat de vida de les persones. Per a Julio Huerta, director i coordinador de la Fundació Horta Sud: “no podem menysprear el gran capital social i la intel·ligència col·lectiva del moviment associatiu”. En el mateix sentit, Francesc Mezquita explica que “l’associacionisme ha de tornar a recarregar-se per constituir-se amb totes les garanties en el cor i motor de la ciutat”.

En l’estudi també es pot observar que les associacions de Castelló organitzen més de 2.000 activitats puntuals a l’any en les quals participen una mitjana de 138 persones per activitat, i quasi 3.500 activitats periòdiques a l’any en les quals participen una mitjana de 114 persones per activitat. Per això, Huerta insisteix en què: “Amb les associacions tornarem als carrers dels nostres pobles a celebrar la vida, a recuperar la comunitat, el bé comú, a construir un món millor sense oblidar-nos dels grans reptes que tenim com a humanitat”.

Dupliquen l’abast dels fons públics rebuts

L’estudi mostra que les entitats s’autofinancien en un 52% i, per això, es pot dir que de cada euro que posa l’Administració Pública, el moviment associatiu el multiplica per dos. Si en el càlcul, comptem el valor de les hores de voluntariat, els fons públics es multipliquem per tres.

Respecte a les vies de finançament, en primer lloc destaquen els ingressos que reben per subvencions, un 48%. En segon lloc, les quotes de les persones associades representen el 17% del total. Li segueixen els relacionats amb serveis i altres ingressos, que es situen en l’11% i el 12% respectivament. A molt poca distància es troben els rebuts per donatius, amb el 8%. I, per últim, el 4% dels ingressos restants es reparteixen entre patrocinis i recursos propis.

65.000 persones associades

Amb aquest estudi, la Regidoria de Participació Ciutadana i a Fundació Horta Sud busquen visibilitzar i donar valor a l’activitat associativa i fer reflexionar sobre la seua importància social i econòmica en el dia a dia de la ciutat. Castelló té 832 associacions inscrites al Registre Municipal d’Associacions en les que hi participen més de 65.000 persones. En l’estudi de l’impacte associatiu de la ciutat de Castelló han participat 169 associacions, que significa el 20% del total d’aquestes.

Existeix un ampli ventall de tipus d’associacions entre les que destaquen les educatives, veïnals, de cooperació i sensibilització, culturals, d’infància, adolescència i joventut, feministes, de persones majors, festives, mediambientals, d’assistència social, i esportives, principalment. L’àmbit cultural és en el que se situen la major part de les associacions, seguides de les veïnals.

Google+
Whatsapp Telegram


No hi ha comentaris per el moment

Escriu el primer comentari!

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *