Lunes, 16 de diciembre, 2019  |  
La igualtat entre el personal docent una de les prioritats de la Conselleria d’Educació La igualtat entre el personal docent una de les prioritats de la Conselleria d’Educació

- 15 enero, 2019 -

La coeducació és un procés que afavoreix el desenvolupament de les persones independentment del sexe en el qual estiguen socialitzades La igualtat entre el personal docent una de les prioritats de la Conselleria d’Educació

El díptic, que ha sigut distribuït a tots els centres del sistema educatiu valencià, explica en 14 punts el Pla director de coeducació i els seus 7 eixos fonamentals. Educació també ha activat el Pla d’igualtat dels docents, que complementa el Pla director de coeducació

Castellón Información

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha fet un díptic explicatiu que acosta als centres educatius el Pla director de la Generalitat Valenciana en matèria de coeducació. Els fullets s’han enviat a tots els centres del sistema educatiu valencià: Infantil, Primària, Escoles Oficials d’Idiomes, Formació Professional i formació de persones adultes.

Amb el títol, ‘Tenim un pla‘, el díptic explica en 14 punts el Pla director de coeducació i introdueix els 7 eixos fonamentals en què s’estructura aquest document de treball: formació del professorat, currículum escolar, formació permanent del professorat, materials curriculars, centres educatius, valors democràtics i humans i transversalitat. Els díptics es poden trobar també en format digital en l’enllaç següent: http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500020072317&name=DLFE-1587303.pdf

La coeducació és un procés educatiu que afavoreix el desenvolupament integral de les persones amb independència del sexe en el qual estiguen socialitzades i, una eina imprescindible per aconseguir l’equitat i la meta de la igualtat d’oportunitats de dones i homes.

La posada en marxa d’aquest pla està acompanyada d’una inversió de 16,18 milions d’euros en quatre anys per a potenciar projectes d’innovació relacionats amb la coeducació, els materials didàctics, la formació específica per al professorat i la cobertura dels coordinadors d’igualtat i convivència, entre d’altres.

Segons el conseller Vicent Marzà “la coeducació a les aules i la igualtat entre el personal docent de dones i homes són prioritat en la nostra gestió educativa. Des del curs 2015-2016 estem adoptant tota una sèrie de mesures que ja estan donant resultats per a passar d’aules mixtes a aules coeducatives, però és fonamental també l’impuls de les mesures que estem duent a terme per a facilitar la igualtat d’oportunitats de les docents valencianes per a garantir una conciliació real entre la seua vida familiar i la seua trajectòria professional”.

Pla d’igualtat dels docents

A més de la distribució dels fullets informatius del Pla director de coeducació als diferents centres educatius, Educació també ha posat en marxa ja el Pla d’igualtat dels docents, que complementa les directrius del Pla director de coeducació.

En el diagnòstic previ que s’ha fet per elaborar aquest pla s’han constatat desigualtats al si del cos de docents del sistema educatiu valencià. Entre d’altres, s’ha detectat que el 70 % de la plantilla són dones, però només el 56 % ocupa llocs directius; i que la massa salarial de les dones és un 4,9 % més baixa que la dels homes, ja que elles tenen menys responsabilitats directives, més reduccions de jornada i més permisos per cures.

També s’ha comprovat que encara que el percentatge de comissions de servei i permisos entre homes i dones siga paral·lel al nombre de treballadors, el 84 % de les dones demanen aquests permisos per motius de cura de familiars. És similar el cas de les peticions de les reduccions de jornades i les excedències, en què el 90 % de les peticions de reducció de jornada i un 70 % de les excedències les fan les dones.

Segons el conseller Marzà “davant d’aquesta situació, des d’Educació s’estan realitzant diferents accions per a incentivar l’empoderament de les mestres i les professores perquè ocupen més espais de decisió d’una banda, i perquè puguen compatibilitzar millor la seua tasca docent i la conciliació familiar de l’altra” i ha afegit “estem també revisant la normativa al respecte per afavorir la igualtat d’oportunitats entre docents dones i docents homes. Calia fer una radiografia i ja l’hem feta i començar a aplicar mesures concertes que ja estem posant en marxa. Aquesta no és només una qüestió educativa, és una qüestió social en què intervenen molts factors que cal anar canviant entre totes i tots, més enllà de l’espai escolar”.

Algunes de les accions que s’estan posant en marxa són: la computació d’anys d’excedència per cura de família com a sexennis, l’adaptació de la normativa per a afavorir una representació equilibrada entre dones i homes als equips directius, la introducció de la perspectiva de gènere i noves masculinitats en la formació, l’ampliació del permís de gestació de les docents embarassades en dues setmanes abans de la data prevista al part, així com donar preferència en l’assignació de cursos del CEFIRE a les docents i professores que es reincorporen al lloc de treball després d’un permís de maternitat.

A banda del Pla de coeducació i del Pla d’igualtat docent, la Conselleria també disposa de diferents eines per a centres educatius com ara el portal REICO, de recursos per a la igualtat i la convivència.

Google+
Whatsapp Telegram


No hi ha comentaris per el moment

Escriu el primer comentari!

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *