viernes, 15 de enero, 2021  |  
Almassora acabarà el trinquet en 2021 després de perdre la constructora davant el Jurídic Consultiu Almassora acabarà el trinquet en 2021 després de perdre la constructora davant el Jurídic Consultiu

- 27 noviembre, 2020 -

Els informes remesos al Consell Jurídic Consultiu detallen que les tasques que va donar per finalitzades l'empresa adjudicatària no ho estan Almassora acabarà el trinquet en 2021 després de perdre la constructora davant el Jurídic Consultiu

Els informes remesos des del consistori al Consell Jurídic Consultiu detallen que les tasques que va donar per finalitzades l’empresa adjudicatària no ho estan

Castellón Información

L’Ajuntament d’Almassora acabarà les obres del Trinquet Municipal Antoniet d’Almassora en 2021 després d’haver perdut la constructora davant el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. L’òrgan autonòmic ha traslladat hui al consistori la resolució del ple, que determina que els tècnics municipals encerten en considerar que l’empresa Aglomerados Los Serranos SAU, adjudicatària del projecte valorat en 889.365,06 euros, ha incomplit les obligacions contractuals i ha deixat les obres sense finalitzar.

Així ho ha indicat l’alcaldessa, Merche Galí, després de reunir-se amb el departament de Contractació i Urbanisme per a valorar l’abast de la resolució, que suposa un pas definitiu per a acabar la construcció en 2021 i obrir la instal·lació esportiva de Boqueres al Club Pilotari d’Almassora i a la resta d’especialistes autonòmics o nacionals. No en va, aquest tràmit permet a l’Ajuntament confiscar la fiança que va depositar l’empresa i destinar els fons al fet que una altra constructora finalitze els treballs.

Els informes remesos des del consistori al Consell Jurídic Consultiu detallen que les tasques que va donar per finalitzades l’empresa adjudicatària no ho estan. Igual que els tècnics municipals, l’òrgan de la Generalitat confirma que l’Ajuntament va obrar d’acord amb la normativa vigent i la constructora va incomplir els terminis i el projecte.

“Els temps de deixar que les empreses que no treballen bé demanen sobrecostos o incomplisquen els projectes ja van passar”, ha defensat l’alcaldessa. “Li va passar a la Conselleria d’Educació amb l’adjudicatària del Regina Violant i ens ha passat a nosaltres amb el trinquet però som ací per a assegurar-nos que els diners dels contribuents s’utilitza de manera adequada”, segons les mateixes fonts.

Així, la direcció facultativa de les obres -tècnics municipals- va manifestar en el seu informe d’11 de febrer de 2020 les deficiències observades en les obres “com la paralització per abandó i les unitats pendents d’executar, ordenant a la contracta que havia de procedir a executar el mur de separació del centre escolar i les restants unitats d’obra pendents d’acord amb el projecte adjudicat i el contracte formalitzat”.

L’Alcaldia va remetre un requeriment a la contractista, en ofici de 19 de febrer de 2020, perquè en el termini de cinc dies regularitzara la seua situació, reprenguera la normal execució del contracte i finalitzara les obres, sota prevenció d’iniciar els tràmits pertinents per a resoldre el contracte. L’empresa va mostrar la seua disconformitat i va reclamar un increment de l’import de les obres adjudicades que van rebatre els tècnics municipals “proposant la resolució del contracte i l’aplicació de les penalitzacions i indemnitzacions corresponents”.

El representant de la contractista es va oposar a la resolució del contracte que ara determina el Consell Jurídic Consultiu en considerar que les al·legacions són extemporànies i acusa el “incompliment culpable de l’empresa contractista per una demora en l’execució superior a huit mesos, havent-se d’acordar la confiscació de la garantia defintiva dipositada”.

Google+
Whatsapp Telegram