domingo, 16 de enero, 2022  |  
L’Ajuntament de Vinaròs realitzarà d’ofici reclamacions sobre la taxa de reciclatge L’Ajuntament de Vinaròs realitzarà d’ofici reclamacions sobre la taxa de reciclatge

- 26 julio, 2017 -

Es busca facilitar el procediment a la ciutadania, que, excepte casos puntuals, ja no haurà de realitzar el tràmit de forma individualitzada L’Ajuntament de Vinaròs realitzarà d’ofici reclamacions sobre la taxa de reciclatge

Amb aquesta mesura es busca facilitar el procediment a la ciutadania, que, excepte casos puntuals, ja no haurà de realitzar el tràmit de forma individualitzada

Castellón Información

Després d’arribar a un nou acord amb el Consorci de la Zona 1 i la Diputació de Castelló, l’Ajuntament de Vinaròs i la resta de poblacions que es troben en la mateixa situació, per tal de facilitar el procediment a la ciutadania i a les entitats provincials, realitzaran d’ofici les reclamacions de la taxa de reciclatge de les “casetes d’aperos” i magatzems en sòl rústic que no estiguen obligades a pagar aquest impost.

El regidor d’Agricultura i Medi Ambient, Jordi Moliner, ha explicat que, a causa d’un canvi realitzat pel Consorci, que es basa en el padró de l’IBI, han aparegut 9.900 noves referències, de les quals 1140 són de Vinaròs. Algunes d’elles, però, no hauran de pagar aquesta taxa, si bé els rebuts ja han estat emesos.

“Davant la previsió d’una allau de reclamacions, la passada setmana es va indicar als veïns afectats que podien fer un descàrrec d’aquest cobrament presentant una sol•licitud, però per evitar la saturació dels serveis tècnics finalment els ajuntaments realitzaran d’ofici aquest tràmit perquè cada afectat no hagi de fer-ho de forma individual”, ha expressat Moliner.

El regidor d’Urbanisme, Jan Valls, ha afegit que, per dur a terme aquest procediment de discriminació, “l’Ajuntament disposa ja d’un padró de finques exemptes del pagament d’aquesta taxa. Aquesta documentació es compararà amb el llistat del Consorci i s’eliminaran les referències que apareguen en el primer padró esmentat”. Aquesta informació es facilitarà posteriorment al Consorci i serà l’òrgan de gestió tributària de la Diputació l’encarregat d’enviar una carta als veïns que no estiguen obligats al pagament. En el cas que aquest ja s’hagi realitzat, se’ls farà una devolució.

Finalment, ha indicat Valls, “si un ciutadà es troba en el cas que no ha estat discriminat d’ofici i considera que es tracta d’un error i que no ha d’abonar aquesta taxa, sí que haurà llavors realitzar el pagament i, posteriorment, fer una petició de descàrrec abans del 5 de setembre”. Es recomana seguir aquests passos perquè, en el cas que finalment es desestime la petició, no hagi de pagar cap recàrrec.

“S’ha de tenir en compte que, dins d’aquesta nova regularització, sí que hi ha algunes referències que hauran de començar a pagar aquesta taxa. Per això, i per tal d’evitar més confusions i minimitzar les molèsties que aquest error del Consorci pugue ocasionar, l’Ajuntament realitzarà directament les comprovacions”, ha explicat Moliner, qui ha agraït als ciutadans la seua comprensió.

Whatsapp Telegram